Till innehållet

Din familjesituation

Beroende på vilken familjesituation du har finns det några saker som är viktiga att tänka på när det gäller din tjänstepension och försäkring via jobbet. Har du familj kan du till exempel välja att lägga till skydd som ger dem pengar när du dör.

Singel

 • En av försäkringarna du har via jobbet är Tjänstegrupplivförsäkringen (TGL), som ger din familj en summa pengar om du skulle dö innan ska gå i pension. Du kan själv bestämma vem som ska få ersättningen genom att skriva ett så kallat särskilt förmånstagarförordnande.
 • Har du tjänstepensionen ITP 2 och en månadslön över 45 677 kronor ingår också en familjepension som är möjlig att välja bort till förmån för din egen pension. 
 • Du gör dina val och ändringar hos Collectum, som är valcentral och administratör av tjänstepensionen ITP.

Sambo

 • En av försäkringarna du har via jobbet är Tjänstegrupplivförsäkringen (TGL) som ger din familj en summa pengar om du skulle dö innan du går i pension. Om du vill att din sambo ska få ersättning måste du skriva ett särskilt förmånstagarförordnande.
 • För din tjänstepension ITP kan du vid behov välja till frivilliga efterlevandeskydd - återbetalningsskydd och familjeskydd. Skydden ger ekonomisk ersättning till din sambo om du skulle dö. Har du blivit sambo eller fått barn under de senaste tolv månaderna, kan du välja återbetalningsskydd och vissa nivåer av familjeskydd utan att fylla i en hälsodeklaration.
 • Har du ITP 2 och en månadslön över 45 677 kronor ingår också en familjepension, men den kan din sambo inte få ersättning från. Du har möjlighet att välja bort familjepensionen till förmån för din egen pension. 
 • Du gör dina val och ändringar hos Collectum, som är valcentral och administratör av tjänstepensionen ITP.

Gift eller registrerad partner

 • En av försäkringarna du har via jobbet är Tjänstegrupplivförsäkringen (TGL), som ger ersättning till din familj om du skulle dö innan du går i pension. I första hand betalas ersättningen ut till maka/make och i andra hand barn. Du kan också välja att själv bestämma vem som ska ha pengarna genom att skriva ett särskilt förmånstagarförordnande. 
 • För din tjänstepension ITP kan du vid behov välja till frivilliga efterlevandeskydd - återbetalningsskydd och familjeskydd. Skydden ger ekonomisk ersättning till din familj om du skulle dö. Har du gift dig eller fått barn under de senaste tolv månaderna, kan du välja återbetalningsskydd och vissa nivåer av familjeskydd utan att fylla i en hälsodeklaration.
 • Har du ITP 2 och en månadslön över 45 677 kronor ingår också en familjepension som kan ge ersättning till din familj. Du har möjlighet att välja bort familjepensionen till förmån för din egen pension. 
 • Du gör dina val och ändringar hos Collectum, som är valcentral och administratör av tjänstepensionen ITP

Ensamstående med barn

 • En av försäkringarna du har via jobbet är Tjänstegrupplivförsäkringen (TGL) som ger din familj en summa pengar om du skulle dö innan du går i pension. Dina barn är förmånstagare, men det finns möjlighet att ändra det genom att skriva ett särskilt förmånstagarförordnande.
 • För din tjänstepension ITP kan du vid behov välja till frivilliga efterlevandeskydd - återbetalningsskydd och familjeskydd. Skydden ger ekonomisk ersättning till dina barn om du skulle dö. Har du fått barn under de senaste tolv månaderna, kan du välja återbetalningsskydd och vissa nivåer av familjeskydd utan att fylla i en hälsodeklaration.
 • Har du ITP 2 och en månadslön över 45 677 kronor ingår också en familjepension. Familjepensionen betalas ut till dina barn till dess att de fyller 20 år. Familjepensionen är dock möjlig att välja bort till förmån för din egen pension.
 • Du gör dina val och ändringar hos Collectum, som är valcentral och administratör av tjänstepensionen ITP.

Skilsmässa

 • En av försäkringarna du har via jobbet är Tjänstegrupplivförsäkringen (TGL), som ger din familj en summa pengar om du skulle dö innan du går i pension. När du har skiljt dig får din före detta make/maka inte pengar från försäkringen om du dör. Har du har barn går pengarna till dem. Du kan också välja att själv bestämma vem som ska ha pengarna genom att skriva ett särskilt förmånstagarförordnande.
 • För din tjänstepension ITP kan du vid behov välja till frivilliga efterlevandeskydd - återbetalningsskydd och familjeskydd. Skydden ger din familj ersättning om du skulle dö. Vid en skilsmässa är det bra att se över om du behöver skydden eller inte. Om du redan har ett återbetalningsskydd eller familjeskydd när du skiljer dig eller separerar bör du se efter vilka som är förmånstagare och eventuellt anmäla en ändring. Du kan också ändra i vilken ordning din familj får pengarna genom att skriva ett särskilt förmånstagarförordnande.
 • Har du ITP 2 och en månadslön över 45 677 kronor ingår också en familjepension som ger ersättning till din familj. Vid en skilsmässa kan det vara aktuellt för dig att fundera på att avstå familjepensionen till förmån för din egen pension. 
 • Du gör dina val och ändringar hos Collectum, som är valcentral och administratör av tjänstepensionen ITP.

Avtalats rådgivningstjänst

Känns det klurigt att veta vilka val du ska göra kring din pension och försäkring via jobbet? Behoven kan skilja sig åt beroende på din livssituation.

När du har tjänstepensionen ITP kan du få hjälp att få ordning på dina val i Avtalats rådgivningstjänst, vår helt digitala rådgivning om tjänstepensionen ITP. De råd du får i rådgivningstjänsten utgår från dig och dina behov, och är kostnadsfria.

Denna webbplats stöder inte Internet Explorer, var god byt till en annan webbläsare.