Till innehållet
Logga in

Tiotaggarlösning - alternativ ITP

En tiotaggarlösning, även kallad alternativ ITP, är en tjänstepension som ersätter hela eller delar av den kollektivavtalade tjänstepensionen ITP 2. Du måste ha ITP 2 och tjäna mer än tio inkomstbasbelopp. För att kunna välja en tiotaggarlösning måste du och din arbetsgivare vara överens.

Vad är en tiotaggarlösning?

En tiotaggarlösning är bara aktuell för dig som har tjänstepensionen ITP 2 och tjänar minst 62 460 kronor i månaden. Du väljer bort hela eller delar av inbetalningarna till din tjänstepensionen ITP 2 och familjepensionen, och ersätter dem med en annan pensionslösning. Det är din arbetsgivare som bestämmer hur den pensionslösningen ska se ut och vem eller vilka bolag som ska förvalta den delen av din tjänstepension. Du kan givetvis också ha kvar din vanliga ITP 2.

Olika varianter av tiotaggarlösningar

Arbetsgivaren kan erbjuda dig tre olika alternativ:

  1. gå över till ITP 1 med hela lönen.
  2. ha ITP 2 upp till 7,5 inkomstbasbelopp samt för överstigande del välja en alternativ pensionslösning.
  3. Förstärka din ITPK, vilket innebär att du placerar din alternativa ITP i din ITPK.

Viktigt att tänka på

Att ha en tiotaggarlösning innebär bland annat att du kan välja hur dina pengar placeras. Innan du väljer en tiotaggarlösning behöver du tänka igenom ditt val noga.

  • En tiotaggarlösning styrs inte av kollektivavtalet. Det är din arbetsgivare som bestämmer om de ska erbjuda en tiotaggarlösning och hur den utformas.
  • Det är viktigt att du läser på om skillnaderna mellan premiebestämd och förmånsbestämd pension. En tiotaggarlösning är premiebestämd. Premiebestämd pension innebär att premiens storlek är bestämd på förhand. Den kan exempelvis vara en viss procent av lönen eller ett visst belopp.
  • Du och din arbetsgivare ska ha ett skriftligt avtal om du ska teckna en tiotaggarlösning.
  • Det är viktigt att både du och din arbetsgivare har koll på vad det är ni väljer – och vad ni väljer bort. 
  • Det är alltid du som tar det slutgiltiga beslutet om du ska ha tiotaggarlösning eller inte. 
  • Om du har valt en tiotaggarlösning kan du inte gå tillbaka till ITP 2, förutom om du byter arbetsgivare. 

Denna webbplats stöder inte Internet Explorer, var god byt till en annan webbläsare.