Till innehållet

Anställd inom kooperation, civilsamhälle och idéburen välfärd

Här kan du som anställd arbetare inom kooperation, civilsamhälle och idéburen välfärd få en introduktion till försäkringar via jobbet. Är du osäker på om du är privat eller kooperativt anställd arbetare - fråga din arbetsgivare.

Vi ger dig en introduktion till försäkringar via jobbet

Här kan du som är anställd arbetare inom kooperation, civilsamhälle och idéburen välfärd få en introduktion till försäkringar via jobbet. Visst, det finns en hel del att hålla koll på. Så är det. Men vi försöker hålla det översiktligt. Samtidigt berättar vi var du kan läsa mer, anmäla för ersättning eller göra de val du har möjlighet till.

Snabbkoll på dina försäkringar via jobbet

Om du blir sjuk - Avtalsgruppsjukförsäkringen (AGS)

De flesta har rätt till sjuklön från sin arbetsgivare i två veckor. Efter det kan du få sjukpenning från Försäkringskassan. Då kan du dessutom få ersättning från Avtalsgruppsjukförsäkringen (AGS), som är en sjukförsäkring du har via jobbet. Den ger dig en extra ersättning på vanligtvis ca 10 % av din vanliga lön. Det innebär att du får upp till 90 procent av din vanliga lön i ersättning när du är sjukskriven! Men för att få möjlighet till den extra ersättningen måste du anmäla hos Afa Försäkring.

Om du skadar dig på eller av jobbet - Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA)

Om du fått en skada på jobbet som gör att du behöver vara hemma ett tag kan du få full ersättning för den inkomst du förlorar. Du ersätts alltså för karensavdrag och den inkomst du går miste om när du har sjuklön eller sjukpenning. Kort och gott – du får i stort sett din vanliga inkomst. 

Om du blivit sjuk på grund av ditt jobb kan det räknas som en arbetssjukdom. Även då kan du få ersättning, men reglerna ser lite annorlunda ut än för olycksfall.

Du kan också få viss ersättning om du råkar ut för en olycka på väg till eller från jobbet.

Glöm inte att du måste anmäla till Afa Försäkring för att få ersättning.

Om du blir av med jobbet - Aktivt omställningsstöd och Omställningsersättning

Att förlora sitt arbete innebär stora påfrestningar på ekonomin. I kollektivavtalet finns möjlighet till aktivt omställningsstöd samt extra pengar i form av omställningsersättning. Bra försäkringar som kan hjälpa dig att komma vidare och klara ekonomin. Försäkringarna gäller tillsvidareanställda uppsagda på grund av arbetsbrist men också visstidsanställda vars anställning löper ut eller den som inte längre är arbetsför på grund av sjukdom. Villkoren omfattar även krav på anställningslängd och sysselsättningsgrad.  

Du har 18 månader på dig, räknat från det datum då du slutade din anställning för att ansöka om omställningsersättning.

Aktivt omställningsstöd

Det aktiva omställningsstödet består av olika insatser, som längst under 18 månader, som syftar till att öka dina möjligheter att få ett nytt arbete. Du får en individuell handlingsplan.

Omställningsersättning

Du har även möjlighet till Omställningsersättning som är ett skattepliktigt engångsbelopp på 50 procent av inkomstbasbeloppet om du arbetade heltid. 

Läs mer och anmäl hos CIKO som stöttar dig på vägen till ett nytt jobb.

Livförsäkring via jobbet - Avtalsgrupplivförsäkringen (AGL)

I kollektivavtalet i din anställning har du en avtalsgrupplivförsäkring som ger ekonomisk hjälp till dina efterlevande – make/registrerad partner eller sambo samt barn – om du skulle avlida. Ersättningen består av tre delar. De är alla skattefria och betalas ut som engångsbelopp.

Grundbelopp

Grundbelopp betalas till vuxen efterlevande, som i detta avtal är make/registrerad partner/sambo, barn/barnbarn eller föräldrar. Grundbeloppet ändras från år till år, och för år 2022 ligger det på 24 150 – 289 800 kronor.

Barnbelopp

Barnbelopp är för år 2022 ett engångsbelopp på 24 150 - 96 600 kronor för varje barn under 21 år som du efterlämnar.

Begravningshjälp

Begravningshjälp betalas ut till anhöriga vid ett dödsfall. Beloppet som gäller för år 2022 är 24 150 kronor. 

Dödsfall ska anmälas till Pensionsvalet. Blanketten du behöver kan beställas från Pensionsvalet

Pension via jobbet - Gemensam Tjänstepension (GTP)

Alla som bor eller arbetar i Sverige har rätt till allmän pension, alltså pension som kommer från staten. I det stora orangea kuvertet du får från Pensionsmyndigheten varje år hittar du en sammanställning av din allmänna pension. 

Men du som jobbar på ett företag med kollektivavtal kommer få pengar från minst två håll när du blir pensionär. Utöver allmän pension, betalar även din arbetsgivare in pengar. Den här delen av din pension kallas tjänstepension och är en viktig del av din totala pension. Din tjänstepension heter Gemensam Tjänstepension GTP och administreras av Pensionsvalet.

Läs mer hos Pensionsvalet 

Föräldraledig - Föräldrapenningtillägg (FPT)

När du är föräldraledig får du föräldrapenning från Försäkringskassan. Utöver det kan du få extra ersättning som motsvarar ca 10 % av din ordinarie lön från en av försäkringarna du har via jobbet – Föräldrapenningtillägget (FPT).

Hur många dagar du kan få ersättning beror på hur länge du jobbat på företag med kollektivavtalade försäkringar när barnet föds eller adopteras. Det finns två viktiga hållpunkter – 12 och 24 månader. 

  • Anställd i minst 12 månader = ersättning i högst 60 dagar.
  • Anställd i minst 24 månader = ersättning i högst 180 dagar.

Ersättningen gäller från barnets födelse eller adoption och 18 månader framåt.  

Glöm inte att du själv måste anmäla din föräldraledighet hos Afa Försäkring.

Läs mer och anmäl hos Afa Försäkring.

 

Lite mer om villkoren för att få ersättning

Denna webbplats stöder inte Internet Explorer, var god byt till en annan webbläsare.