Till innehållet
Logga in

Anställd inom kooperation, civilsamhälle och idéburen välfärd

Här får du som är anställd arbetare inom kooperation, civilsamhälle och idéburen välfärd en introduktion till pension och försäkring via jobbet. Är du osäker på om du är privat eller kooperativt anställd arbetare - fråga din arbetsgivare.

Snabbkoll på din pension och försäkring via jobbet

Vi berättar om hur din tjänstepension och ditt försäkringsskydd via jobbet fungerar, hur du anmäler för att få ersättning och de val du har möjlighet att göra.

Pension via jobbet - Gemensam Tjänstepension (GTP)

Alla som bor eller arbetar i Sverige har rätt till allmän pension, alltså pension som kommer från staten. Varje år får du ett brev från Pensionsmyndigheten, via posten eller digitalt, där du kan se hur mycket du har tjänat in till din allmänna pension.

Men du som jobbar på ett företag med kollektivavtal kommer få pengar från minst två håll när du blir pensionär. Utöver allmän pension, betalar även din arbetsgivare in pengar. Den här delen av din pension kallas tjänstepension och är en viktig del av din totala pension. 

Från det att du fyller 22 år betalar arbetsgivaren varje månad in motsvarande minst 4,5 % av din månadslön till din tjänstepension. Den heter Gemensam tjänstepension (GTP). Du får själv välja pensionsbolag och sparform.

Hur stor pensionen sedan blir när du gått i pension, beror på hur mycket som betalats in, av hur många år den betalas in samt av hur pengarna förvaltas.

Du har några saker att fundera över:

  • Välja pensionsbolag, alltså vem som ska ta hand om pengarna tills du går i pension. 
  • Välja sparform – fondförsäkring (du styr själv hur pengarna placeras) eller traditionell försäkring (pensionsbolaget styr hur pengarna placeras).
  • Välja till återbetalningsskydd, som skyddar din familj ekonomiskt om du skulle dö. I din pension ingår redan ett extra skydd som kallas familjeskydd.

Läs mer och gör dina eventuella val hos Pensionsvalet.

Om du blir sjuk - Avtalsgruppsjukförsäkringen (AGS)

De flesta har rätt till sjuklön från sin arbetsgivare i två veckor. Efter det kan du få sjukpenning från Försäkringskassan. Då kan du dessutom få ersättning från Avtalsgruppsjukförsäkringen (AGS), som är en sjukförsäkring du har via jobbet. Den ger dig en extra ersättning på cirka 10 % av din lön. Det innebär att du får upp till cirka 90 % av din lön i ersättning när du är sjukskriven. Men för att få möjlighet till den extra ersättningen måste du anmäla hos Afa Försäkring.

Om du skadar dig i jobbet - Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA)

Om du fått en skada i jobbet som gör att du behöver vara hemma ett tag kan du få full ersättning för den inkomst du förlorar. Du får ersättning för karensavdrag och den inkomst du går miste om när du har sjuklön eller sjukpenning. Kort och gott – du får i stort sett din vanliga inkomst. 

Om du blivit psykiskt eller fysiskt sjuk på grund av ditt jobb kan det räknas som en arbetssjukdom. Även då kan du få ersättning, men reglerna ser lite annorlunda ut än för olycksfall.

Du kan också få viss ersättning om du råkar ut för en olycka på väg till eller från arbetsplatsen.

Glöm inte att du måste anmäla till Afa Försäkring för att få ersättning.

Omställningsstöd och kompetensstöd

Om du blir uppsagd kan du få hjälp att gå vidare i arbetslivet genom ett omställningsstöd. När du jobbar  ger kompetensstödet dig bland annat möjlighet att studera mitt i arbetslivet.

  • Omställningsstöd är ett samlingsnamn för den hjälp du kan få från en omställningsorganisation om du blivit uppsagd på grund av arbetsbrist eller sjukdom eller efter att en tidsbegränsad anställning löpt ut. Stödet syftar till att underlätta vägen vidare på arbetsmarknaden.
  • Kompetensstöd är ett samlingsnamn för det stöd som en omställningsorganisation kan erbjuda dig som anställd för att du ska kunna stärka din kompetens och framtida ställning på arbetsmarknaden.

Stöden fungerar olika beroende på om din arbetsgivare omfattas av huvudavtalet om omställning eller Kollektivavtal för omställning.

Omställningsorganisationen CIKO stöttar dig som är arbetare inom kooperationen. Du får hjälp på vägen mot ett nytt jobb om du blivit uppsagd. Som anställd kan du få vägledning kring kompetensutveckling och studier. Du kan också ha rätt till ekonomisk ersättning.

Läs mer om stöden och villkor hos CIKO.

Efterlevandeskydd - Avtalsgrupplivförsäkringen (AGL)

I kollektivavtalet i din anställning har du en avtalsgrupplivförsäkring som ger ekonomisk hjälp till dina efterlevande – make/registrerad partner eller sambo samt barn – om du skulle dö. Ersättningen består av tre delar. De är alla skattefria och betalas ut som engångsbelopp.

Grundbelopp

Grundbelopp betalas till vuxen efterlevande, som i detta avtal är make/registrerad partner/sambo, barn/barnbarn eller föräldrar. Grundbeloppet ändras från år till år, och för år 2024 ligger det på 28 650 – 343 800 kronor.

Barnbelopp

Barnbelopp är för år 2024 ett engångsbelopp på 28 650 - 114 600 kronor för varje barn under 21 år som du efterlämnar.

Begravningshjälp

Begravningshjälp betalas ut till den avlidnas dödsbo. Beloppet som gäller för år 2024 är 28 650 kronor. 

Dödsfall ska anmälas till Pensionsvalet. Du kan beställa blanketten du behöver från Pensionsvalet

Föräldraledig - Föräldrapenningtillägg (FPT)

När du är föräldraledig får du föräldrapenning från Försäkringskassan. Utöver det kan du få extra ersättning som motsvarar ca 10 % av din ordinarie lön från en av försäkringarna du har via jobbet – Föräldrapenningtillägget (FPT).

Hur många dagar du kan få ersättning beror på hur länge du jobbat på företag med kollektivavtalade försäkringar när barnet föds eller adopteras. Det finns två viktiga hållpunkter – 12 och 24 månader. 

  • Anställd i minst 12 månader = ersättning i högst 60 dagar.
  • Anställd i minst 24 månader = ersättning i högst 180 dagar.

Ersättningen gäller från barnets födelse eller adoption och 18 månader framåt. 

Glöm inte att du själv måste anmäla din föräldraledighet hos Afa Försäkring.

 

Lite mer om villkoren för att få ersättning

Denna webbplats stöder inte Internet Explorer, var god byt till en annan webbläsare.