Till innehållet
Logga in

Familjepension

Familjepension är ett efterlevandeskydd som ingår i din ITP 2 om du tjänar över 46 844 kronor i månaden. Familjepension kostar ingenting för dig. Det är din arbetsgivare som betalar.

Vem får pengarna?

Om du är gift eller har barn under 20 år kan de få ersättning från familjepensionen om du dör. Sambo kan inte få ersättningen. Din lön och hur länge du har arbetat avgör hur mycket pengar det handlar om.

Din efterlevande make, maka eller registrerade partner får familjepension livet ut, under förutsättning att ni har gift er

  • innan du fyllde 60 år eller
  • efter du fyllde 60 år och har varit gifta i minst fem år eller har gemensamma barn. 

Familjepensionen går också till dina barn fram till den månad de fyller 20 år.

Om din efterlevande make, maka eller registrerade partner gifter om sig före 60 års ålder upphör pensionsutbetalningarna.

Hur mycket pengar betalas ut?

Familjepensionen beräknas på

  • din lön när du dör – om du fortfarande jobbar och tjänar in till din tjänstepension ITP
  • den familjepension du tjänat in innan du slutade jobba, om du har slutat jobba
  • om du vid dödsfallet har barn under 20 år.

Hur mycket som betalas ut och hur beloppet fördelas ser du hos Alecta.

Välj bort och få högre tjänstepension

Om du inte behöver familjepensionen, till exempel om du inte är gift och inte har några barn, kan du välja bort den. Framtida inbetalningar betalas då i stället in till din ITPK och höjer din egen tjänstepension.

Denna webbplats stöder inte Internet Explorer, var god byt till en annan webbläsare.