Till innehållet
Arbetare

Arbetare

Du som till exempel jobbar i butik, på lager, inom hotell, restaurang, industri, bygg och anläggning.

Fortsätt som arbetare
person framför dator

Tjänsteman

Du som till exempel jobbar med ekonomi, HR, kundvård, är lärare eller ingenjör.

Fortsätt som tjänsteman
portfölj

Arbetsgivare

Du som har anställda med kollektivavtalad tjänstepension och försäkring.

Fortsätt som arbetsgivare

Fullmakt för Avtalats rådgivningstjänst

För att kunna ge dig rådgivning om ditt försäkringsskydd hämtar vi in uppgifter om dina försäkringar. För att kunna inhämta sådana uppgifter behöver du lämna oss fullmakt när du loggar in enligt nedan.
dokument

Härmed befullmäktigas Kollektivavtalsinformation Sverige AB 559185-9052 (Avtalats juridiska namn) att såsom ombud inhämta information beträffande mitt försäkringsskydd rörande av mig ägda personförsäkringar, kollektivt avtalade försäkringar med mig i egenskap av försäkrad samt övriga försäkringsavtal med mig i egenskap av försäkrad.

Fullmakten avser även rätt för ombudet att inhämta all den information som jag själv har rätt att få del av avseende såväl min premie-, inkomst- och garantipension som, i förekommande fall, min allmänna tilläggspension (ATP).

Denna fullmakt gäller tillsvidare från utfärdandet och upphör att gälla omedelbart från dess återkallande.

Redo för rådgivning?

Denna webbplats stöder inte Internet Explorer, var god byt till en annan webbläsare.