Till innehållet
Logga in

Fullmakt för Avtalats rådgivningstjänst

För att vi ska kunna ge dig råd kring din pension och försäkring via jobbet måste du lämna en fullmakt till oss. Genom fullmakten ger du oss bara tillåtelse att hämta information om dina försäkringar, vi gör inga val för dig. Om du ångrar dig och vill ta tillbaka fullmakten så gör du det när du loggat in i Avtalats rådgivningstjänst.
dokument

Härmed befullmäktigas Kollektivavtalsinformation Sverige AB 559185-9052 (Avtalat) att såsom ombud inhämta information beträffande mitt försäkringsskydd rörande av mig ägda personförsäkringar, kollektivt avtalade försäkringar med mig i egenskap av försäkrad samt övriga försäkringsavtal med mig i egenskap av försäkrad.

Fullmakten avser även rätt för ombudet att inhämta all den information som jag själv har rätt att få del av avseende såväl min premie-, inkomst- och garantipension som, i förekommande fall, min allmänna tilläggspension (ATP).

Denna fullmakt gäller från dess utfärdande och under den tid som rådgivningstjänsten används eller kan användas. Fullmakten upphör omedelbart att gälla om den återkallas.

Denna webbplats stöder inte Internet Explorer, var god byt till en annan webbläsare.