Du är: Arbetare  Byt
Arbetare

Arbetare

Du som till exempel jobbar i butik, på lager, inom hotell, restaurang, industri, bygg och anläggning.

person framför dator

Tjänsteman

Du som till exempel jobbar med ekonomi, HR, kundvård, är lärare eller ingenjör.

portfölj

Arbetsgivare

Du som har anställda med kollektivavtalad tjänstepension och försäkring.

Pension via jobbet för arbetare

Du som jobbar på ett företag med kollektivavtal får extra pengar inbetalda till din pension, utöver den pension du får från staten. Det kallas för tjänstepension och är en riktigt bra grej för dig, eftersom det innebär att du kommer få ut mer pengar som pensionär.

Det här är din pension

Alla som bor eller jobbar i Sverige har rätt till allmän pension, alltså pension som kommer från staten. I det stora orangea kuvertet du får från Pensionsmyndigheten varje år hittar du en sammanställning av din allmänna pension. 

Men du som jobbar på ett företag med kollektivavtal kommer få pengar från minst två håll när du blir pensionär. För utöver det som staten sparar åt dig, betalar även din arbetsgivare in pengar. Den här delen av din pension heter tjänstepension och är en viktig del av din totala pott. Den kan faktiskt avgöra om ditt liv som pensionär kommer bli knapert, eller om du kommer ha en helt rimlig ekonomi. För dig som är arbetare heter tjänstepensionen Avtalspension SAF-LO och hanteras av Fora. Logga in på fora.se för att se hur mycket du tjänat in till din tjänstepension hittills. 

Och förresten, om du verkligen vill säkra upp ditt framtida pensionärsliv kan du så klart även sätta upp ett eget sparande.

Lär dig mer i vår pensionsskola

  Lektion 1: Din tjänstepension börjar fyllas på när du fyller 24 

  Från och med den månad du fyller 24 år börjar din arbetsgivare betala in pengar till din pension. Om du fortsätter jobba på företag med kollektivavtal pågår inbetalningarna fram tills du fyller 65 år.

  Lektion 2: Allt slags arbete räknas

  Hur mycket arbetsgivaren betalar in till din pension styrs av din totala lön under ett år. En bra grej är att all typ av lön räknas – även för vikariat, deltidsanställningar och extrajobb. Samma sak gäller ersättningar för till exempel övertid eller OB.

  En annan bra grej är Premiebefrielseförsäkringen, som är en av de försäkringar du har via jobbet. Den gör att pengar fortsätter betalas in till din pension även när du till exempel är sjukskriven eller föräldraledig.

  Lektion 3: Så mycket betalar din arbetsgivare in

  Pengarna arbetsgivaren betalar in till din pension motsvarar minst 4,5 % av din totala lön under ett år. Om du till exempel har en månadslön på 25 000 kr tjänar du alltså in minst 1 125 kr till din pension varje månad. 

  För den del av din årslön som överstiger motsvarande 42 625 kr i månadslön betalar arbetsgivaren in 30 %. 

  Men det är inte bara storleken på summorna din arbetsgivare betalar in som avgör hur mycket du kommer få ut som pensionär. Det beror också på hur länge du jobbar på företag med kollektivavtal, och hur och var dina pensionspengar sparas.

  Lektion 4: Några val att fundera över

  Du kan själv bestämma hur och var dina pengar ska sparas tills du blir pensionär. Det här kan du göra:

  • Välja förvaltare, alltså vem som ska ta hand om pengarna tills du går i pension. 
  • Välja sparform – en traditionell försäkring är ett försiktigare val som innehåller en minsta garanti för hur stor pension som kommer betalas ut. I en fondförsäkring finns ingen garanti. Risken är större och därmed är också möjligheten till hög avkastning större. Men värdet på dina pensionspengar kan också minska.
  • Välja till återbetalningsskydd eller familjeskydd, som skyddar din familj ekonomiskt om du skulle dö. Läs mer om det genom att klicka på pilen till höger.  
  • Välja att inte göra några val – då placeras pengarna hos AMF i en traditionell försäkring. Det innebär låga avgifter och goda förutsättningar för bra avkastning - ett tryggt pensionssparande.  

  Läs mer om din tjänstepension hos fora.se

  Lektion 5: Så kan pensionen skydda din familj om du skulle dö

  Genom din tjänstepension kan du välja att lägga till extra skydd för din familj om du skulle dö. Skydden heter återbetalningsskydd och familjeskydd. Det är upp till dig om du vill välja ett, båda två eller avstå helt.   

  Återbetalningsskydd
  Om du lägger till återbetalningsskydd får dina anhöriga de pengar som sparats ihop till din tjänstepension när du dör. Men skyddet innebär att din pension blir lägre, så lägg bara till det om det verkligen behövs. 

  Familjeskydd
  Familjeskydd är en livförsäkring som innebär att din familj får ersättning om du skulle dö. Försäkringen betalas med pengar som annars hade gått till din pension, så fundera igenom om det extra skyddet verkligen behövs. Om du loggar in på fora.se för att lägga till försäkringen ser du hur mycket den kommer kosta för just dig. Kostnaden styrs av din ålder och försäkringens omfattning. 

  Det var allt i vår korta pensionsskola

  Nu har du kanske fått en del att fundera över.

  Fora AB är valcentral för din tjänstepension. Det är dit du vänder dig för att göra val, omval eller för att flytta dina pensionspengar. Allt detta kan du göra genom att logga in med e-legitimation på fora.se

  Du kan också beställa blanketter för att göra ändringar genom att ringa Foras kundtjänst på 08-787 40 10. 

  Det är också på fora.se som du kan få en överblick av hur mycket din arbetsgivare betalat in till din tjänstepension. 

   

  huvud med glödlampa

Se över ditt pensionssparande!

På minpension.se får du en överblick av både din statliga pension och din tjänstepension. Om du vill grotta ner dig i detaljerna kring din tjänstepension och se vilka val du har att fundera över – gå in på fora.se. 

Håll koll på pensionen

Vanliga frågor och svar om tjänstepension för arbetare

 • Jag har inte gjort något val, vem tar hand om min tjänstepension?

  AMF har valts ut av parterna LO och Svenskt Näringsliv för att ta hand om tjänstepensionen åt dig som av olika anledningar inte valt pensionsbolag. Förvalsalternativet innebär att pengarna placeras i en traditionell försäkring med låga avgifter och goda förutsättningar för bra avkastning - ett tryggt pensionssparande.

  Om du vill ha ett återbetalningsskydd behöver du själv aktivt välja till det oavsett om du har din tjänstepension i förvalsalternativet hos AMF eller hos någon annan förvaltare.

  Läs mer om AMF som förvalsalternativ på amf.se 

 • Vad heter min tjänstepension?

  För dig som är arbetare och anställd på ett privat företag heter tjänstepensionen Avtalspension SAF-LO, och har förhandlats fram av Svenskt Näringsliv och LO. Det är Fora som håller i trådarna för din tjänstepension. De tar emot inbetalningarna från din arbetsgivare och ser till att pengarna hamnar hos den förvaltare du valt. Varje år får du en sammanställning av din pension från Fora.

  Läs mer på fora.se

 • Vad är Återbetalningsskydd?

  Återbetalningsskydd är ett skydd du kan välja att lägga till. Det innebär att din familj får de pengar du tjänat in till din tjänstepension om du dör. Om du skulle dö innan du fyller 65 år betalas beloppet ut till din familj under fem år. Om du dör efter att du fyllt 65 år får din familj ta över utbetalningarna från din tjänstepension, i upp till 20 år. Men skyddet innebär att din pension blir lägre, så lägg bara till det om det verkligen behövs.

  Om du väljer att teckna återbetalningsskydd efter första valtillfället behöver du göra en hälsoprövning. Men om du gifter dig, får barn eller blir sambo kan du lägga till skyddet utan hälsoprövning – bara du gör det inom ett år efter händelsen.

  Läs mer och gör dina val på fora.se

 • Vad är Familjeskydd?

  Familjeskydd är ett skydd, en livförsäkring, du kan välja att lägga till. Det innebär att din familj får ersättning om du skulle dö innan du fyller 65 år. Du väljer själv hur stort belopp de ska få (1, 2, 3 eller 4 prisbasbelopp) och hur länge utbetalningarna ska pågå (5, 10, 15 eller 20 år). Men utbetalningarna kan som längst pågå fram till din 70-årsdag.

  Avgiften för familjeskyddet dras från inbetalningarna till din tjänstepension. Så det finns en kostnad i form av att din förväntade pension blir lägre. 

  Om du loggar in på fora.se för att lägga till försäkringen ser du hur mycket den kommer kosta för just dig. Kostnaden styrs av din ålder och försäkringens omfattning.

  Om du väljer att lägga till familjeskydd efter första valtillfället behöver du göra en hälsoprövning. Samma sak gäller om du vill ändra belopp eller utbetalningstid.

  Läs mer och gör dina val på fora.se

 • Kan jag själv bestämma hur och var mina pengar ska sparas?

  Ja! Det är du själv som bestämmer vilket försäkringsbolag som ska ta hand om dina pengar tills du går i pension – alltså din förvaltare. Det finns flera olika att välja mellan. Dessutom kan du välja sparform, som avgör hur pengarna ska placeras av din förvaltare. Det finns två olika pensionsformer. 

  Traditionell pensionsförsäkring
  Den här sparformen innebär att det i huvudsak är förvaltaren som bestämmer hur pengarna ska placeras. Med en traditionell pensionsförsäkring får du alltid någon form av garanti från förvaltaren kring de insatta pengarna eller avkastningen. Det är alltså ett bra val för dig som vill att dina pengar ska ligga i tryggt förvar tills du går i pension. 

  Fondförsäkring
  Det andra alternativet är fondförsäkring. Då är det du själv som bestämmer i vilka av din förvaltares fonder pengarna ska placeras. Med den här pensionsformen är det du som har ansvaret för dina placeringar – utan garantier från försäkringsbolagen. En fondförsäkring kan alltså vara lite mer riskfylld, men kan också innebära att värdet av dina pensionspengar stiger.

  Om du inte gör något val kring förvaltare eller pensionsform placeras dina pengar i AMF, med en traditionell pensionsförsäkring och utan återbetalningsskydd. 

 • Vem får ersättning från återbetalningsskyddet och familjeskyddet om jag dör?

  I första hand är det din make, maka, registrerade partner eller sambo som får ersättning från återbetalningsskyddet och familjeskyddet. I andra hand är det dina barn. Om du vill kan du välja en annan mottagare, men bara inom en begränsad krets. Det gör du i så fall hos Fora.

 • Från och med när kan jag ta ut pensionen jag har via jobbet?

  Som tidigast kan du börja ta ut din tjänstepension när du är 55 år. Kom överens med det bolag som förvaltar pengarna om när de ska börja betalas ut, och hur länge. Du kan välja att utbetalningarna ska fortsätta livet ut eller pågå under en kortare tid – men som minst 5 år. Du kan också välja att ta ut delar av pensionen om du till exempel går ner i arbetstid. Då kan pensionen täcka upp för den del av din inkomst du går miste om. Men det innebär också att din pension blir lägre längre fram.

  Läs mer om uttag av tjänstepension på fora.se