Till innehållet

Medlem i ett arbetsgivarförbund

Då är ditt företag också medlem i Svenskt Näringsliv. Oftast betyder det att du blir bunden till ett kollektivavtal. Det är en fördel för både dig och dina anställda.

När ditt företag är medlem i ett arbetsgivarförbund

När du har kollektivavtal måste du som arbetsgivare teckna tjänstepension och försäkringar för dina anställda. Först ska du teckna avtal med bolagen som administrerar de anställdas tjänstepension och försäkring. Sedan ska du anmäla in de anställda till bolagen. 

  • Arbetare ska anmälas till Fora
  • Tjänstemän ska anmälas till Collectum och Fora

Det här får ditt företag

Tjänstepensionen och försäkringarna är värdefulla för både dig och dina anställda: 

  • De anställda kan känna sig trygga vid olika händelser i livet – som föräldraledighet, sjukdom, arbetsskada, dödsfall och pension. 
  • Du som arbetsgivare kan känna dig trygg med att du gjort vad du kan för att dina anställda ska vara försäkrade både under och efter arbetslivet. Du kan vara säker på att du tecknat pension och försäkring med bra villkor. 
  • Tack vare att försäkringarna är kollektivavtalade ger de bra villkor. Till exempel kan tuffa krav ställas på de försäkringsbolag som era anställda kan placera sin tjänstepension hos, vilket ger låga avgifter. 

Kostnader 

Här kan du se en sammanställning över arbetsgivarens kostnad för tjänstepensionen och försäkringarna. 

Kostnader och premier

Administrera tjänstepension och försäkringar  

Använd våra enkla checklistor för att administrera och hålla koll på tjänstepensionerna och försäkringarna, till exempel när du ska anställa en ny medarbetare eller om en anställd blir sjuk.  

Har ditt företag redan tecknat tjänstepension? 

Om du tidigare har tecknat tjänstepension och försäkringar för dina anställda arbetare i annat försäkringsbolag, ska du säga upp dessa försäkringar. Ett företag med kollektivavtal ska alltid teckna Avtalspension SAF-LO och försäkringar för sina arbetare hos Fora. 

Om tjänstepension och försäkringar redan tecknats för de anställda tjänstemännen finns det möjlighet att behålla denna lösning och avstå från ITP-planens förmåner. Det är viktigt att detta avstående görs hos Collectum. Arbetsgivare och den anställda ska gemensamt ansöka om avstående inom 6 månader från det att medlemskapet eller hängavtalet blev klart. 

  • Genom kollektivavtal får du som arbetsgivare tillgång till marknadens bästa tjänstepensions- och försäkringspaket.
  • Det är enkelt för dig som arbetsgivare. Du får tillgång till redan färdigförhandlade tjänstepensions- och försäkringspaket för alla dina anställda. Dessutom får både du och dina anställda hjälp och stöd i försäkringsfrågor.
  • Du blir en mer attraktiv arbetsgivare. En bra tjänstepension är en konkurrensfördel.
  • Med kollektivavtalad tjänstepension och försäkring ger du dina anställda trygghet både under och efter arbetslivet, vid pension, sjukdom, arbetsskada, föräldraledighet, arbetsbrist och dödsfall.

Denna webbplats stöder inte Internet Explorer, var god byt till en annan webbläsare.