Till innehållet
Logga in

Medlem i ett arbetsgivarförbund

Då är ditt företag också medlem i Svenskt Näringsliv. Oftast betyder det att företaget är bundet till ett kollektivavtal. Det är en fördel för både dig som arbetsgivare och dina anställda.

Teckna tjänstepension och försäkring

När ditt företag har kollektivavtal ska du teckna tjänstepension och försäkringar för dina anställda. Först ska du teckna avtal med bolagen som administrerar de anställdas tjänstepension och försäkring. Sedan ska du anmäla in de anställda till bolagen. Du ska anmäla arbetare till Fora och tjänstemän till både Collectum och Fora.

Följ vår checklista för att teckna försäkringarna.

Det här får ditt företag

Tjänstepensionen och försäkringarna är värdefulla för både dig och dina anställda: 

  • De anställda kan känna sig trygga vid olika händelser i livet – som föräldraledighet, sjukdom, arbetsskada, dödsfall och pension. 
  • Du som arbetsgivare kan känna dig trygg med att du gjort vad du kan för att dina anställda ska vara försäkrade både under och efter arbetslivet. Du kan vara säker på att du tecknat pension och försäkring med bra villkor. 
  • Tack vare att försäkringarna är kollektivavtalade ger de bra villkor. Till exempel kan tuffa krav ställas på de pensionsbolag som de anställda kan placera sin tjänstepension hos, vilket ger låga avgifter.

Kostnader 

Här kan du se en sammanställning över arbetsgivarens kostnad för tjänstepensionen och försäkringarna. 

Kostnader och premier

Administrera tjänstepension och försäkring  

Använd våra enkla checklistor för att administrera och hålla koll på tjänstepensionerna och försäkringarna, när du till exempel ska anställa en ny medarbetare eller om en anställd blir sjuk. 

Redan tecknat försäkringar?

Om ditt företag redan har tecknat tjänstepension och försäkring som nu kommer att ingå i de kollektivavtalade försäkringarna behöver du ordna med dessa. Här beskriver vi vad du behöver göra om du redan tecknat försäkringar för arbetare eller tjänstemän.

Om du redan tecknat försäkringar för arbetare

Ett företag med kollektivavtal ska alltid teckna Avtalspension SAF-LO och försäkringar för sina arbetare hos Fora. Om ditt företag har tecknat försäkringar i ett annat bolag än Fora ska du säga upp dessa.

Om du redan tecknat försäkringar för tjänstemän

Ett företag med kollektivavtal ska teckna tjänstepensionen ITP hos Collectum och försäkringar hos Fora för sina tjänstemän. Om ditt företag redan tecknat försäkringar i ett annat bolag finns det två alternativ:

  1. Säg upp försäkringar som är tecknade i ett annat bolag än Collectum och Fora.
  2. Du har möjlighet att erbjuda dina anställda tjänstemän att behålla sin nuvarande tjänstepension. Om du väljer detta alternativ ska du göra en anmälan om avstående hos Collectum. Det här är endast möjligt vid inträdet i kollektivavtalet. I de flesta branscher finns avtal om extra premier för flexpension eller deltidspension. För tjänstemän som avstått från ITP ska man göra en överenskommelse om administrationen av de extra premierna.

Viktigt att tänka på när det gäller både arbetare och tjänstemän

  • Om en anställd är sjukskriven eller har kort tid kvar till pensionen kan annat gälla.
  • Om företaget har tecknat tjänstepension och försäkring i ett annat försäkringsbolag kan det finnas en uppsägningstid för dessa försäkringar.
  • Det finns försäkringar som inte hör till kollektivavtalet och som du inte behöver säga upp - till exempel sjukvårdsförsäkringar och gruppförsäkringar.

Denna webbplats stöder inte Internet Explorer, var god byt till en annan webbläsare.