Till innehållet
Logga in

Fördjupning arbetsskada

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) omfattar alla anställda, även VD och företagare. Försäkringen kan ge ersättning i samband med en arbetsskada.

När gäller Trygghetsförsäkring vid arbetsskada?

Alla anställda omfattas av försäkringen från och med första anställningsdagen, oavsett arbetstidens omfattning. För att få ersättning genom Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) gäller att skadan ska ha orsakats av:

 • olycksfall i jobbet
 • olycksfall på väg till eller på väg hem från arbetsplatsen
 • arbetssjukdom 
 • smittsam sjukdom

Ersättning

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) kan ge den anställda olika former av ersättningar:

 • Vid sjukskrivning kan den anställda få ersättning för inkomstförlust vid olycksfall på jobbet. Ersättningen gäller från första dagen i sjukskrivningsperioden. 
 • För kostnader som kan komma i samband med olycksfall i arbetet som läkarvård eller medicin. Den anställda kan också få ersättning för till exempel skadade kläder eller glasögon. Här finns det en självrisk på 500 kr. Belopp under 100 kronor utbetalas inte, vilket innebär att kostnaden måste uppgå till minst 600 kronor för att en ersättning ska betalas ut.
 • För sveda och värk vid olycksfall i arbetet och vid färdolycksfall. 
 • Ersättning för bestående fysiska och psykiska besvär. 
 • När ärr eller andra utseendemässiga förändringar har uppkommit vid skada. 
 • För tandskador.

Mer information om ersättning vid arbetsskada och kompletta regler finns hos Afa Försäkring.

Ansökan om ersättning

Den anställda ska själv anmäla arbetsskadan och söka ersättning hos afaforsakring.se. Du som arbetsgivare ska bekräfta anställningen hos afaforsakring.se

Arbetsgivarens skyldighet att anmäla arbetsskadan

Du som arbetsgivare ska alltid anmäla arbetsskadan till Försäkringskassan och Arbetsmiljöverket genom deras gemensamma webbplats anmalarbetsskada.se.

Dödsfall på grund av arbetsskada

Om en anställd dör på grund av arbetsskada har du som arbetsgivare en skyldighet att anmäla dödsfallet till Försäkringskassan och Arbetsmiljöverket gemensamma webbplats anmalarbetsskada.se.

Trygghetsförsäkring (TFA) kan ge ersättning till efterlevande för bland annat begravningskostnader och för förlust av underhåll till anhöriga. Efterlevande eller en företrädare ska ansöka om ersättning hos AFA Försäkring. Mer information och kompletta villkor vid dödsfall på grund av arbetsskada finns hos Afa Försäkring.

Det här gäller om ett fordon är inblandat

 • Anmälan ska alltid göras till anmalarbetsskada.se 
 • Olyckan ska anmälas till det försäkringsbolag där fordonet är försäkrat. 
 • Om olyckan sker på jobbet ges i första hand ersättning från trafikförsäkringsbolaget. Ersättningen från trafikförsäkringsbolaget är ofta mer förmånlig. Därför är det viktigt att skadan anmäls dit i första hand. Om ersättningen inte beviljas av trafikförsäkringsbolaget kan ansökan istället riktas till Afa Försäkring.

TFA skyddar mot skadeståndstalan

En anställd som drabbas av arbetsskada får inte föra skadeståndstalan mot arbetsgivare som har tecknat Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) eller mot annan anställd som omfattas av TFA.

Denna webbplats stöder inte Internet Explorer, var god byt till en annan webbläsare.