Till innehållet
Logga in

Fördjupning dödsfall tjänstemän ITP 2

Inom ITPK har tjänstemän möjlighet att välja återbetalningsskydd och familjeskydd. På pensionsbeskedet som den anställda får från Avtalat framgår om återbetalningsskydd och familjeskydd valts. Anställda med ITP 2 som tjänar mer än 7,5 inkomstbasbelopp om året har också en familjepension.

ITPK

Inom ITPK har tjänstemannen möjlighet att välja återbetalningsskydd och familjeskydd. ITPK är den premiebestämda delen av tjänstepensionen ITP 2.

Återbetalningsskydd

Den anställda kan välja återbetalningsskydd, vilket innebär att intjänad pension betalas ut till förmånstagare vid den antälldas dödsfall. Återbetalningsskydd betalas i första hand ut till make/maka, registrerad partner och sambo och i andra hand barn. Den anställda väljer återbetalningsskydd genom att logga in på avtalat.se. 

Familjeskydd

Den anställda kan komplettera ålderspensionen med ett familjeskydd som betalas ut med 1, 2, 3 eller 4 prisbasbelopp per år i 5, 10, 15 eller 20 år vid dödsfall före 65 års ålder. Familjeskydd betalas i första hand ut till make/maka, registrerad partner och sambo och i andra hand barn. Utbetalning av familjeskyddet görs dock inte längre än till att den avlidna skulle ha fyllt 70 år. Premien för familjeskyddet, som bestäms för ett år i taget, reducerar premien till ålderspensionen och är åldersberoende, vilket innebär att premien ökar med åldern. Val av familjeskydd görs genom att logga in på avtalat.se.

Familjepension 

Familjepension är ett efterlevandeskydd som ingår i ITP 2 om den anställda tjänar över 7,5 inkomstbasbelopp per år.

Familjepension betalas ut till make/maka och/eller barn efter avliden tjänsteman. Sambo har inte rätt till familjepension. Om gemensamma barn saknas måste äktenskapet ha varat i minst fem år om det ingåtts efter den avlidnas 60-årsdag. Rätten till familjepension kvarstår även efter det att tjänstemannen uppnått pensionsåldern. Familjepensions storlek beror på tjänstemannens lön och på antal efterlevande.

Hälsodeklaration

Vid tecknande av efterlevandeskydd finns ett regelverk när hälsodeklaration krävs.

Välja bort familjepension

Tjänstemannen kan avstå från framtida inbetalningar till familjepension och istället få premien överförd till ITPK. Avståendet gäller för all framtid, även vid byte av arbetsgivare.

Denna webbplats stöder inte Internet Explorer, var god byt till en annan webbläsare.