Till innehållet
Logga in

Fördjupning allmän efterlevandepension

Efterlevandepension ingår i den allmänna pensionen. De efterlevande kan få efterlevandepension som ett ekonomiskt stöd. Stödet ska ersätta en del av den försörjning som den avlidna bidrog med i familjen.

Efterlevandepension

Inom den allmänna pensionen finns det tre olika ekonomiska ersättningar som gemensamt kallas för efterlevandepension:

  • Barnpension
  • Omställningspension och garantipension
  • Änkepension

Barn som har en avliden förälder kan få barnpension och efterlevandestöd. Pensionen utbetalas tills barnet fyller 18 år, men förlängs vid gymnasiestudier till och med juni månad det år barnet fyller 20 år.

Omställningspension och garantipension

Om en make, maka eller sambo avlider kan man få en omställningspension om man inte har fyllt 66 år. Om make/maka/sambo får låg eller ingen omställningspension kan denne även få garantipension.

Änkepension

Det är bara efterlevande kvinnor som kan få änkepension. Änkepensionen avskaffades 1990 och gäller endast för kvinnor som var gifta den 31 december 1989 enligt övergångsregler. Det finns ingen motsvarande ersättning för män utan de kan bara få omställningspension.

Mer information

Du kan läsa mer om allmän efterlevandepension hos Pensionsmyndigheten.

Denna webbplats stöder inte Internet Explorer, var god byt till en annan webbläsare.