Till innehållet
Logga in

Fördjupning pension arbetare

Tjänstepensionen för privatanställda arbetare heter Avtalspension SAF-LO. I tjänstepensionen ingår premiebefrielse och en möjlighet för den anställda att välja efterlevandeskydd. Du som arbetsgivare rapporterar och betalar premierna till Fora.

Premien

  • Premien för Avtalspension SAF-LO är 4,5 % på lönedelar upp till 7,5 inkomstbasbelopp och 30 % på lönedelar därutöver.
  • Premien betalas från och med den månad den anställda fyller 22 år och till och med månaden innan 65 år.

Premiebefrielse

Premiebefrielseförsäkringen innebär att premien till arbetarens tjänstepension och eventuellt familjeskydd betalas av försäkringen, i stället för arbetsgivaren, vid:

  • Sjukdom/olycksfall för tid utöver sjuklöneperioden
  • Föräldrapenning i samband med barns födelse i högst 13 månader
  • Graviditetspenning

Den anställdas val

Arbetaren kan välja sparform och pensionsbolag samt om återbetalningsskydd och familjeskydd ska ingå. Görs inget val placeras pengarna i en traditionell pensionsförsäkring hos AMF utan återbetalnings- eller familjeskydd. AMF har valts ut av parterna Svenskt Näringsliv och LO för att ta hand om tjänstepensionen åt arbetare som av olika anledningar inte valt pensionsbolag. Förvalsalternativet innebär låga avgifter och goda förutsättningar för bra avkastning - ett tryggt pensionssparande. Valen görs hos Fora och kan ändras under försäkringstiden.

Fora informerar

Fora skickar pensionsbesked till den anställda. Där framgår pensionskapitalet, inbetalda pensionspremier och de val som arbetaren gjort.

Utbetalning av tjänstepensionen

Arbetaren kan ta ut pensionen helt eller delvis, tidigast från 55 års ålder. Pensionen kan utbetalas hela livet eller under en kortare period.

Deltidspension

Inom de flesta branscher har parterna kommit överens om att arbetsgivaren ska betala en premie för deltidspension. Fora administrerar avsättningen till deltidspension.

Denna webbplats stöder inte Internet Explorer, var god byt till en annan webbläsare.