Till innehållet
Logga in

Fördjupning allmän föräldraförsäkring

Föräldraförsäkringen gör det ekonomiskt möjligt för föräldrar att vara hemma med sitt barn i samband med dess födelse och till och med att barnet fyller 12 år. Föräldrapenning betalas ut i sammanlagt 480 dagar per barn.

Föräldrapenning vid barns födelse/adoption

 • Föräldrapenning betalas ut i sammanlagt 480 dagar per barn.
 • Vid tvillingfödsel har föräldrarna rätt att stanna hemma från arbetet i ytterligare 180 dagar.
 • Föräldraförsäkringen är individuell.
 • Föräldrarna kan överlåta dagar till varandra, förutom 90 dagar som är reserverade för vardera föräldern. För barn födda före 2016 gäller endast 60 dagar.
 • En ensamstående förälder har rätt att ta ut hela ledigheten själv.

Barn födda år 2014 och senare

 • Föräldrapenning kan betalas ut i samband med barns födelse och till och med att barnet fyller tolv år.
 • Huvudparten måste tas ut innan barnet fyller fyra år.
 • Efter att barnet fyllt fyra år kan föräldrapenning betalas ut i högst 96 dagar.

Barn födda före år 2014

 • Föräldrapenning betalas ut som längst till och med att barnet avslutat första året i grundskolan.
 • Om barnet fyller åtta år efter skolavslutningen kan föräldrapenning tas ut till och med den dagen barnet fyller åtta år.

Nivåer

Föräldrapenning kan betalas ut som:

 • Hel ersättning
 • Tre fjärdedels ersättning
 • Halv ersättning
 • En fjärdedels ersättning
 • En åttondels ersättning

Rätt till ledighet

Föräldraledighetslagen ger rätt till olika sorters föräldraledighet. Arbetsgivarförbunden hjälper dig som arbetsgivare vid frågor om rätten till ledighet.

Föräldrapenningens storlek

Föräldrapenning beräknas per dag, även för dagar som normalt är arbetsfria. Det finns tre olika ersättningsnivåer.

 1. Sjukpenningnivå – ersättningen motsvarar ca 80 % av inkomsten upp till 10 prisbasbelopp.
 2. Grundnivå – gäller för förälder som har låga inkomster eller inga inkomster. Grundnivån är 250 kronor per dag.
 3. Lägstanivå – gäller för 90 dagar. Lägstanivå är 180 kronor per dag.

Graviditetspenning

Om en kvinna är arbetsoförmögen på grund av graviditet med minst en fjärdedel och om hon inte kan omplaceras till ett mindre ansträngande arbete, har hon rätt till graviditetspenning.

Graviditetspenningen betalas ut längst till och med den elfte dagen före den beräknade förlossningen.

Tillfällig föräldrapenning vid barns födelse

Pappan eller den andra föräldern har rätt till tillfällig föräldrapenning i tio dagar i samband med barns födelse – om föräldern avstår från arbete eller a-kassa. Dagarna ska göra det möjligt att vara med vid förlossningen, lära känna det nya barnet och ta hand om andra barn i familjen.

Mer information

Du hittar mer information om villkoren för allmän föräldraförsäkring hos Försäkringskassan.

Denna webbplats stöder inte Internet Explorer, var god byt till en annan webbläsare.