Till innehållet

Fördjupning dödsfall TGL arbetare

Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) för arbetare är en försäkring som betalas ut med ett engångsbelopp om den anställda dör. I vissa fall gäller TGL också om den försäkrades make eller sambo avlider.

När gäller Tjänstegrupplivförsäkring?

Tjänstegrupplivförsäkringen (TGL) börjar gälla från och med den dag den anställda arbetaren börjar sitt arbete. Skyddet består så länge arbetaren är anställd minst åtta timmar per vecka. För den som fortsätter att arbeta efter 66 år gäller särskilda regler.

Ersättning från TGL betalas ut med ett engångsbelopp vid dödsfall, oavsett om dödsfallet inträffar under arbetstid eller inte.

Om arbetstiden är mindre än åtta timmar per vecka gäller TGL endast under dag då arbete utförs. Ersättning från TGL betalas ut med ett engångsbelopp vid dödsfall, oavsett om dödsfallet inträffar under arbetstid eller inte.

I Tjänstegrupplivförsäkring ingår

  • Begravningshjälp
  • Grundbelopp
  • Barnbelopp
  • Makeförsäkring
  • Efterskydd

Tjänstegrupplivförsäkringen tecknas hos Fora och ingår i försäkringspaketet för arbetare. När en arbetare avlider görs anmälan till Afa Försäkring av dödsboet, arbetsgivaren bekräftar anställningen.

Begravningshjälp

Begravningshjälp betalas alltid ut till dödsboet med 0,5 prisbasbelopp.

Grundbelopp

Grundbelopp är ett engångsbelopp som betalas ut till förmånstagare. Som förmånstagare räknas make/maka, registrerad partner, sambo eller barn oavsett ålder. Beloppet betalas ut med utgångspunkt från den avlidnes ålder. Helt grundbelopp betalas i de fall den avlidne varit anställd för att utföra arbete minst 16 timmar per vecka. Halvt belopp betalas då anställningen varit lägst åtta timmar men mindre än 16 timmar per vecka.

Den försäkrade är vid dödsfallet

Helt grundbelopp i kronor

Halvt grundbelopp i kronor

Under 56 år

315 000

157 500

56 men ej 57 år

288 750

144 375

57 men ej 58 år

262 500

131 250

58 men ej 59 år

236 250

118 125

59 men ej 60 år

210 000

105 000

60 men ej 61 år

183 750

91 875

61 men ej 62 år

157 500

78 570

62 men ej 63 år

131 250

65 625

63 men ej 64 år

105 000

52 500

64 men ej 65 år

78 750

39 375

65 eller däröver

52 500

26 250

Förmånstagare

Förmånstagare till grundbeloppet är i tur och ordning enligt försäkringsvillkorens förmånstagarförordnande

  • make/maka, registrerad partner
  • sambo
  • barn oavsett ålder

Ändra förmånstagare

För att grundbeloppet ska kunna betalas ut fordras att det finns någon efterlevande inom den krets som anges i det generella förordnandet enligt ovan. Om den försäkrade önskar välja annan eller andra förmånstagare måste detta anmälas skriftligen till Afa Försäkring. Som bevis på att förordnandet registrerats av Afa Försäkring får den försäkrade en bekräftelse.

Barnbelopp

Barnbelopp betalas ut som ett engångsbelopp till barn under 21 år med 0,5-2 prisbasbelopp beroende på barnets ålder.

Makeförsäkring

Om den försäkrades make/maka, registrerad partner eller sambo avlider, betalas begravningshjälp ut med 0,5 prisbasbelopp till dödsboet, under förutsättning att maken/makan, den registrerade partnern eller sambon inte själv omfattades av Tjänstegrupplivförsäkring (TGL). Vidare fordras att den avlidna inte har fyllt 65 år och den försäkrade inte har fyllt 70 år samt varit anställd för att utföra arbete under minst 16 timmar per vecka. Finns barn under 17 år utges dessutom barnbelopp på 1 prisbasbelopp för varje hemmaboende barn under 17 år.

Efterskydd

Vid arbetsoförmåga på grund av sjukdom eller olycksfall gäller försäkringsskyddet till 66 år. Det finns ett allmänt efterskydd i 180 dagar (om arbetaren varit anställd i minst 180 dagar). Om arbetaren är arbetssökande gäller efterskyddet längst i två år.

Beskattning

Belopp som betalas ut är fritt från inkomstskatt.

Denna webbplats stöder inte Internet Explorer, var god byt till en annan webbläsare.