Till innehållet

Fördjupning sjukdom tjänstemän

Vid sjukdom betalar arbetsgivaren kollektivavtalad sjuklön till tjänstemän för dagarna 15-90. Om den anställda blir långvarigt sjuk kan ITP sjukpension betalas ut. Arbetsgivaren anmäler till Collectum. ITP sjukpension betalas ut av Alecta.

Kollektivavtalad sjuklön

Arbetsgivaren betalar kollektivavtalad sjuklön till tjänstemän för sjukperiod som varar längre än 14 dagar och till och med dag 90. För lön upp till 10 prisbasbelopp är sjuklönen 10% av lönen och för lön därutöver 90%.

I vissa kollektivavtal och under vissa förutsättningar betalar arbetsgivaren kollektivavtalad sjuklön endast mellan dag 15 och 45.

ITP sjukpension

ITP sjukpension kompletterar den allmänna sjukpenningen och aktivitets- och sjukersättningen från Försäkringskassan.

Så här fungerar ITP sjukpension:

 • Gäller från 18 års ålder.
 • Arbetsgivaren anmäler från dag 91, eller efter sjukskrivning på 105 kalenderdagar under de senaste 12 månaderna, till Collectum.
  Utbetalas från dag 91.
 • Dag 91-360 får tjänstemannen, utöver sjukpenning från Försäkringskassan, ITP sjukpension från Alecta.
 • På lön upp till 10 prisbasbelopp är ITP sjukpension 10 % av lönen. På lön mellan 10 prisbasbelopp och 20 inkomstbasbelopp är ersättningen 65 % och mellan 20-30 inkomstbasbelopp 32,5 % av lönen.
 • ITP sjukpension utbetalas även vid beviljad sjukersättning från Försäkringskassan.
 • Premiebefrielseförsäkring i ITP

I ITP ingår en premiebefrielseförsäkring. För arbetsgivarens del innebär detta att företaget betalar lägre eller inga premier alls exempelvis när den anställda är sjukskriven.

Premiebefrielseförsäkring ITP 1

Premiebefrielsen i ITP 1 betalar premier till tjänstemannens ålderspension i proportion till frånvaron vid:

 • sjukskrivning från dag 15 
 • föräldrapenning vid barns födelse i högst 13 månader 
 • tillfällig föräldrapenning vid vård av sjukt barn (VAB)

Premiebefrielseförsäkringen hanteras av Collectum som får uppgifter automatiskt från Försäkringskassan, utan att speciell anmälan behöver göras.

Premiebefrielseförsäkring ITP 2

Premiebefrielsen i ITP 2 betalar hela premien, oavsett grad av sjukskrivning, till tjänstemannens ålderspension vid:

 • sjukskrivning från dag 91 
 • Premiebefrielseförsäkringen träder i kraft när arbetsgivaren sjukanmäler tjänstemannen från dag 91 till Collectum.

Denna webbplats stöder inte Internet Explorer, var god byt till en annan webbläsare.