Till innehållet

Fördjupning anställning efter 65 tjänstemän

ITP 1

Premieinbetalningar till tjänstepensionen ITP 1 avslutas automatiskt den månad som tjänstemannen fyller 65 år.

Arbetsgivaren och den anställda kan komma överens om att företaget fortsätter att betala in till tjänstepensionen, endast ITP 1. Om det finns en överenskommelse anmäler arbetsgivaren tjänstemannen på nytt till Collectum och fortsätter att rapportera in den anställdas bruttolön.

ITP 2

Premieinbetalningar till tjänstepensionen ITP 2 avslutas automatiskt den månad som tjänstemannen fyller 65 år.

Arbetsgivaren och den anställda kan komma överens om att företaget fortsätter att betala in till tjänstepensionen, endast ITP 1. Om det finns en överenskommelse anmäler arbetsgivaren tjänstemannen på nytt till Collectum och fortsätter att rapportera in den anställdas bruttolön.

Kollektivavtalad sjuklön

Den som fortsätter att jobba efter 65 år har oftast rätt till kollektivavtalad sjuklön fram till 68 år, däremot kan andra regler gälla vid nyanställning efter 65 år.

ITP sjukpension

Tjänstemän kan omfattas av ITP sjukpension om vissa villkor är uppfyllda. En tjänsteman som omfattats av ITP 1 före 65 år och fortsätter arbeta på samma företag efter det, kan ha rätt till ITP sjukpension i upp till 180 dagar. En förutsättning är att Försäkringskassan betalar ut ersättning under perioden.

För tjänstemän med ITP 2 upphör rätten till ITP sjukpension vid 65 år även om arbetsgivaren fortsätter att betala in premier till ITP 1 efter 65 års ålder.

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) gäller oavsett ålder. Arbetsgivaren betalar ingen premie från den månaden tjänstemannen fyller 65 år.

Omställningsstöd

Omställningsstöd genom TRR och Avgångsersättning (AGE) gäller fram till att den anställda fyller 65 år. Arbetsgivaren betalar ingen premie från den månaden tjänstemannen fyller 65 år.

Tjänstegrupplivförsäkring

Om tjänstemannen fortsätter att arbeta gäller Tjänstegrupplivförsäkringen (TGL) till 70 års ålder. Arbetsgivaren fortsätter att betala premie fram till att den anställda fyller 70 år. Om ni har TGL i Alecta tar ni med den anställda i er gruppanmälan TGL.

Deltidspension och flexpension

Premie för deltids- eller flexpension betalas fram till att den anställda fyller 65 år.

Denna webbplats stöder inte Internet Explorer, var god byt till en annan webbläsare.