Till innehållet
Logga in

Fördjupning anställning efter 65 tjänstemän

ITP 1

Premieinbetalningar till tjänstepensionen ITP 1 avslutas automatiskt den månad som tjänstemannen fyller 66 år.

Arbetsgivaren och den anställda kan komma överens om att företaget fortsätter att betala in till tjänstepensionen ITP 1. Om det finns en överenskommelse anmäler arbetsgivaren tjänstemannen på nytt till Collectum och fortsätter att rapportera in den anställdas bruttolön.

ITP 2

Premieinbetalningar till tjänstepensionen ITP 2 avslutas automatiskt den månad som tjänstemannen fyller 65 år.

Arbetsgivaren och den anställda kan komma överens om att företaget fortsätter att betala in till tjänstepensionen, men då ska arbetsgivaren anmäla in den anställda till ITP 1. Om det finns en överenskommelse anmäler arbetsgivaren tjänstemannen på nytt till Collectum och fortsätter att rapportera in den anställdas bruttolön.

Kollektivavtalad sjuklön

Den som fortsätter att jobba efter 65 år har oftast rätt till kollektivavtalad sjuklön fram till 69 år, däremot kan andra regler gälla vid nyanställning efter 65 år.

ITP sjukpension

ITP sjukpension gäller fram till 66 års ålder. För att anställda med ITP 2 ska omfattas av ITP sjukpension ska arbetsgivaren anmäla den anställda på nytt till ITP 2.

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) gäller oavsett ålder. Arbetsgivaren betalar ingen premie från den månaden tjänstemannen fyller 65 år.

Kompetens- och omställningsstöd

Stödet genom TRR och Avgångsersättning (AGE) gäller fram till att den anställda fyller 66 år. Arbetsgivaren betalar ingen premie från den månaden tjänstemannen fyller 65 år.

Tjänstegrupplivförsäkring

Om tjänstemannen fortsätter att arbeta gäller Tjänstegrupplivförsäkringen (TGL) till 70 års ålder. Arbetsgivaren fortsätter att betala premie fram till att den anställda fyller 70 år. Om ni har TGL i Alecta tar ni med den anställda i er gruppanmälan TGL.

Deltidspension och flexpension

Premie för deltids- eller flexpension betalas fram till att den anställda fyller 65 eller 66 år. Läs i kollektivavtalet vad som gäller för just ditt företag.

Denna webbplats stöder inte Internet Explorer, var god byt till en annan webbläsare.