Till innehållet

Hängavtal med ett fackförbund

Ett hängavtal är ett kollektivavtal mellan dig som arbetsgivare och ett fackförbund. Det innebär som regel att du ska se till att de anställda har pension och försäkring via jobbet.

När ditt företag tecknat hängavtal med ett fackförbund

När du har kollektivavtal måste du som arbetsgivare teckna tjänstepension och försäkringar för dina anställda. Först ska du teckna avtal med bolagen som administrerar de anställdas tjänstepension och försäkring. Sedan ska du anmäla in de anställda till bolagen.

  • Arbetare ska anmälas till Fora
  • Tjänstemän ska anmälas till Collectum och Fora

Hängavtal för arbetare 

När du tecknat ett hängavtal med ett fackförbund inom LO, alltså för arbetare, tecknar du samtidigt automatiskt ett försäkringsavtal hos Fora. Om du har tjänstemän bland dina anställda omfattas även de av Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) som ingår i avtalet med Fora. 

Hängavtal för tjänstemän 

När du tecknat ett hängavtal med ett fackförbund inom PTK, alltså för tjänstemän, ska du teckna ett försäkringsavtal hos Fora och ett pensioneringsavtal hos Collectum. Om du har arbetare som jobbar hos dig ska du försäkra och anmäla dem till Fora. Då omfattas arbetarna av Avtalspension SAF-LO och försäkringar, förutom Omställningsstödet (TRR och Avgångsersättning, AGE).

Kostnader 

Försäkringarna kostar lika mycket oavsett om ditt företag är medlem i ett arbetsgivarförbund eller har ett hängavtal med ett fackförbund. Men det finns ett undantag, Omställningsstödet, som är ett stöd för anställda som sägs upp på grund av arbetsbrist. Det är dyrare för företag med hängavtal. 

Kostnader och premier 

Administrera tjänstepension och försäkringar  

Använd våra enkla checklistor för att administrera och hålla koll på tjänstepensionerna och försäkringarna, till exempel när du ska anställa en ny medarbetare eller om en anställd blir sjuk.  

Har ditt företag redan tecknat tjänstepension? 

Om du tidigare har tecknat tjänstepension och försäkringar för dina anställda arbetare i annat försäkringsbolag, ska du säga upp dessa försäkringar. Ett företag med kollektivavtal ska alltid teckna Avtalspension SAF-LO och försäkringar för sina arbetare hos Fora. 

Om tjänstepension och försäkringar redan tecknats för de anställda tjänstemännen finns det möjlighet att behålla denna lösning och avstå från ITP-planens förmåner. Det är viktigt att detta avstående görs hos Collectum. Arbetsgivaren och den anställda ska gemensamt ansöka om avstående inom 6 månader från det att medlemskapet eller hängavtalet blev klart. 

Denna webbplats stöder inte Internet Explorer, var god byt till en annan webbläsare.