Till innehållet
Logga in

Hängavtal med ett fackförbund

Ett hängavtal är ett kollektivavtal mellan dig som arbetsgivare och ett fackförbund. Det innebär som regel att du ska se till att de anställda har pension och försäkring via jobbet.

När ditt företag tecknat hängavtal med ett fackförbund

När du har kollektivavtal ska du teckna tjänstepension och försäkringar för dina anställda. Först ska du teckna avtal med bolagen som administrerar de anställdas tjänstepension och försäkring. Sedan ska du anmäla in de anställda till bolagen. Du ska anmäla arbetare till Fora och tjänstemän till både Collectum och Fora.

Följ vår checklista för att teckna försäkringarna.

Hängavtal för arbetare 

När ditt företag tecknat ett hängavtal med ett fackförbund inom LO, alltså för arbetare, tecknar du samtidigt automatiskt ett försäkringsavtal hos Fora. Om du har tjänstemän bland dina anställda omfattas även de av Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) som ingår i avtalet med Fora. 

Hängavtal för tjänstemän 

När ditt företag tecknat ett hängavtal med ett fackförbund inom PTK, alltså för tjänstemän, ska du teckna ett försäkringsavtal hos Fora och ett pensioneringsavtal hos Collectum. Om du har arbetare som jobbar hos dig ska du försäkra och anmäla dem till Fora. Då omfattas arbetarna av Avtalspension SAF-LO och försäkringar, förutom omställnings- och kompetensstödet.

Kostnader 

Försäkringarna kostar lika mycket oavsett om ditt företag är medlem i ett arbetsgivarförbund eller har ett hängavtal med ett fackförbund. Men det finns ett undantag, Omställningsstödet, som är ett stöd för anställda som sägs upp på grund av arbetsbrist. Det är dyrare för företag med hängavtal. 

Kostnader och premier 

Administrera tjänstepension och försäkringar  

Använd våra enkla checklistor för att administrera och hålla koll på tjänstepensionerna och försäkringarna, till exempel när du ska anställa en ny medarbetare eller om en anställd blir sjuk.  

Redan tecknat försäkringar?

Om ditt företag redan har tecknat tjänstepension och försäkring som nu kommer att ingå i de kollektivavtalade försäkringarna behöver du ordna med dessa. Här beskriver vi vad du behöver göra om du redan tecknat försäkringar för arbetare eller tjänstemän.

Om du redan tecknat försäkringar för arbetare

Ett företag med kollektivavtal ska alltid teckna Avtalspension SAF-LO och försäkringar för sina arbetare hos Fora. Om ditt företag har tecknat försäkringar i ett annat bolag än Fora ska du säga upp dessa.

Om du redan tecknat försäkringar för tjänstemän

Ett företag med kollektivavtal ska teckna tjänstepensionen ITP hos Collectum och försäkringar hos Fora för sina tjänstemän. Om ditt företag redan tecknat försäkringar i ett annat bolag finns det två alternativ:

  1. Säg upp försäkringar som är tecknade i ett annat bolag än Collectum och Fora.
  2. Du har möjlighet att erbjuda dina anställda tjänstemän att behålla sin nuvarande tjänstepension. Om du väljer detta alternativ ska du göra en anmälan om avstående hos Collectum. Det här är endast möjligt vid inträdet i kollektivavtalet. I de flesta branscher finns avtal om extra premier för flexpension eller deltidspension. För tjänstemän som avstått från ITP ska man göra en överenskommelse om administrationen av de extra premierna.

Viktigt att tänka på när det gäller både arbetare och tjänstemän

  • Om en anställd är sjukskriven eller har kort tid kvar till pensionen kan annat gälla.
  • Om företaget har tecknat tjänstepension och försäkring i ett annat försäkringsbolag kan det finnas en uppsägningstid för dessa försäkringar.
  • Det finns försäkringar som inte hör till kollektivavtalet och som du inte behöver säga upp - till exempel sjukvårdsförsäkringar och gruppförsäkringar.

Denna webbplats stöder inte Internet Explorer, var god byt till en annan webbläsare.