Till innehållet
Logga in

Fördjupning sjukdom arbetare

När en anställd inte kan arbeta på grund av sjukdom kompletterar Avtalsgruppsjukförsäkring (AGS) den allmänna sjukförsäkringen. Premien för AGS betalas av arbetsgivaren till Fora. Afa Försäkring betalar ut ersättningen till den anställda.

Avtalsgruppsjukförsäkring (AGS)

Avtalsgruppsjukförsäkring (AGS) är en kollektivavtalad försäkring som kan ge den anställda extra pengar utöver ersättningen från Försäkringskassan.

 • Dagsersättning lämnas när den anställda har sjukpenning.
 • Månadsersättning lämnas när den anställda har sjuk- eller aktivitetsersättning.

Dag 15-360: Dagsersättning från AGS

Dag 15-360 får den anställda cirka 80 % av sin lön i sjukpenning från Försäkringskassan. Utöver sjukpenningen betalas Avtalsgruppsjukförsäkringen (AGS) ut med cirka 10% av lönen. Sjukpenning och AGS dagsersättning betalas ut på inkomster upp till 10 prisbasbelopp.
Efter dag 360 i en sjukperiod lämnas ingen dagsersättning från AGS. Vid sjukpenning till 25, 50 eller 75 procent lämnas motsvarande dagsersättning från AGS.

Månadsersättning från Avtalsgruppsjukförsäkring (AGS)

När aktivitets-/sjukersättning utges, beräknas ersättningen från Avtalsgruppsjukförsäkring (AGS) med utgångspunkt från den sjukpenninggrundande inkomstens storlek vid insjuknandet. Ersättningen betalas som längst ut till månaden innan den anställda fyller 66 år.
Ersättningsnivån är cirka:

 • 15 % på lön upp till 321 000 kronor per år 
 • 65 % på lön mellan 7,5 och 20 prisbasbelopp 
 • 32,5 % på lön mellan 20 och 30 prisbasbelopp

Ansökan om AGS

Arbetaren ska göra en anmälan hos Afa Försäkring. Därefter får arbetsgivaren ett meddelande om att bekräfta anställningen hos Afa Försäkring. Även arbetsgivaren kan göra denna anmälan åt den anställda hos Afa Försäkring.

Premiebefrielseförsäkring i Avtalspension SAF-LO

I Avtalspension SAF-LO ingår en premiebefrielseförsäkring. För arbetsgivarens del innebär detta att företaget betalar lägre eller inga premier alls exempelvis när den anställda är sjukskriven. Premiebefrielsen betalar premier till arbetarens ålderspension i proportion till frånvaron vid:

 • sjukskrivning från dag 15 
 • föräldrapenning vid barns födelse i maximalt 13 månader 
 • graviditetspenning

Den anställda arbetaren ansöker om premiebefrielseförsäkringen hos Afa Försäkring.

Rehabiliteringsstöd

Som arbetsgivare kan du få ekonomisk ersättning med upp till hälften av kostnaden när en anställd genomgår arbetslivsinriktad rehabilitering för både psykiska och fysiska besvär. Rehabiliteringsstödet har som syfte att främja friska arbetsplatser. Det är du som arbetsgivare som ansöker och du kan ansöka för en anställd som är i behov av rehabilitering i förebyggande syfte eller för att kunna komma tillbaka i arbete.

Den du ansöker för måste omfattas av Avtalsgruppsjukförsäkring (AGS). För att du ska kunna ansöka ska det finnas ett styrkt rehabiliteringsbehov. Detta betyder att insatsen kan vara förebyggande eller till för att förkorta en sjukskrivning.

Vad kan du få ersättning för?

Du kan få ersättning för kostnader för arbetslivsinriktad rehabilitering och insatser för att förebygga sjukskrivning på grund av både psykiska och fysiska besvär. Till exempel:

 • beroendebehandling 
 • psykolog eller psykoterapeut 
 • stresshantering och livsstilsförändring 
 • omskolning 
 • fysiska besvär

Efterskydd

Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen kan ansöka om rehabiliteringsstöd för en arbetslös person, om hen omfattas av efterskydd i AGS.

Ansökan

Ansökan om rehabiliteringsstöd görs av dig som arbetsgivare, Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen till Afa Försäkring.

För att ansöka behöver du samtycke från personen rehabiliteringen gäller. Du fyller i en webbansökan hos Afa Försäkring där orsak och syfte med rehabiliteringen ska framgå.

Du kan läsa om utförliga villkor och ansöka hos Afa Försäkring.

Denna webbplats stöder inte Internet Explorer, var god byt till en annan webbläsare.