Till innehållet
Logga in

Fördjupning omställningsstöd arbetare

Syftet med omställningsstödet är att underlätta för både den anställda och företaget vid uppsägning på grund av arbetsbrist, sjukdom eller att en tidsbegränsad anställning avslutats Försäkringen omfattar omställningsstöd och en ekonomisk ersättning.

Omställningsstöd

Omställningsstöd är ett samlingsnamn för den hjälp en anställd kan få från en omställningsorganisation om hen blivit uppsagd på grund av arbetsbrist eller sjukdom eller efter att en tidsbegränsad anställning löpt ut. Omställningsstödet ska hjälpa den som blivit uppsagd att hitta ett nytt jobb, studera eller starta eget. Det omfattar alla arbetare på företag med kollektivavtal och hanteras av Trygghetsfonden TSL.

Villkor för omställningsstödet

Omställningsstödet gäller för anställda arbetare som sägs upp på grund av arbetsbrist, sjukdom eller när en tidsbegränsad anställning löper ut. Stödet gäller även om uppsägningen inte är på heltid. Det kan också ges till en anställd som slutar sin anställning utan att uppsägning gjorts, men då ska det klart framgå att hen slutar på initiativ av företaget och på grund av arbetsbrist.

Dessa villkor gäller också för att den uppsagda ska få omställningsstöd:

  • Varit anställd i minst 12 månader sammanhängande de senaste 24 månaderna. Om den anställda varit anställd av fler arbetsgivare som är anslutna till TSL får denna tid räknas samman.
  • Har haft en anställning med arbetstid på minst 16 timmar i veckan i genomsnitt.
  • Omställningsstödet gäller längst till den månad den anställda fyller 65 år.

Den som blivit uppsagd kan inte få omställningsstöd om hen samtidigt har en tvist med arbetsgivaren om uppsägningen.

Ansökan

Arbetsgivaren och fackförbund ansöker om omställningsstöd för den person som sagts upp  hos Trygghetsfonden TSL. Om en anställd blivit uppsagd på grund av sjukdom eller om en tidsbegränsad anställning löpt ut kan hen själv ansöka om omställningsstödet hos TSL.

Avgångsbidrag (AGB)

Avgångsbidrag (AGB) är en ersättning i form av ett engångsbelopp som utbetalas när anställningen upphör på grund av arbetsbrist. AGB gäller även vid uppsägning på grund av sjukdom eller efter att en tidsbegränsad anställning löpt ut, under förutsättning att ditt företag omfattas av det huvudavtal som arbetsmarknadens parter inom privat sektor tecknat. Beloppet betalas ut även om den uppsagda inte är arbetslös. Bidraget kan även utbetalas till en anställd som slutar sin anställning utan att uppsägning gjorts, till exempel vid avgångspension i en situation där arbetsbrist råder.

Villkor för avgångsbidrag (AGB)

  • Den anställda ska ha fyllt 40 år när anställningen upphör.
  • Rätten till avgångsbidrag upphör den månad den anställda fyller 65 år.
  • Anställningstiden ska ha varit minst i fem sammanhängande år.
  • Anställningstid i flera företag som varit anslutet till AGB-försäkringen får räknas ihop.

Ansökan om avgångsbidrag (AGB)

Den anställda ansöker om AGB och arbetsgivaren ska fylla i en del av blanketten för ansökan. Ansökan ska göras hos Afa Försäkring senast två år efter att anställningen har upphört.

Denna webbplats stöder inte Internet Explorer, var god byt till en annan webbläsare.