Till innehållet

Fördjupning omställningsstöd arbetare

Syftet med omställningsstödet är att underlätta för både den anställda och företaget vid uppsägning på grund av arbetsbrist, sjukdom eller att en tidsbegränsad anställning avslutats Försäkringen omfattar omställningsstöd och en ekonomisk ersättning.

Omställningsstöd

Omställningsstöd är ett samlingsnamn för den hjälp en anställd kan få från en omställningsorganisation om hen blivit uppsagd på grund av arbetsbrist eller sjukdom eller efter att en tidsbegränsad anställning löpt ut. Omställningsstödet ska hjälpa den som blivit uppsagd att hitta ett nytt jobb, studera eller starta eget. Det omfattar samtliga arbetare på företag med kollektivavtal och hanteras av Trygghetsfonden TSL.

Företag som inte omfattas av kollektivavtal, men som tecknat grundavtal med Fora, omfattas endast av avgångsbidrag (AGB).

Villkor för omställningsstödet

Omställningsstödet gäller för anställda arbetare som sägs upp på grund av arbetsbrist, sjukdom eller när en tidsbegränsad anställning löper ut. Stödet gäller även om uppsägningen inte är på heltid. Det kan också ges till en anställd som slutar sin anställning utan att uppsägning gjorts, men då ska det klart framgå att hen slutar på initiativ av företaget och på grund av arbetsbrist.

Dessa villkor gäller också för att den uppsagda ska få omställningsstöd:

 • Varit anställd i minst 12 månader sammanhängande de senaste 24 månaderna. Om den anställda varit anställd av fler arbetsgivare som är anslutna till TSL får denna tid räknas samman.
 • Har haft en anställning med arbetstid på minst 16 timmar i veckan i genomsnitt.
 • Omställningsstödet gäller längst till den månad den anställda fyller 65 år.

Den som blivit uppsagd kan inte få omställningsstöd om hen samtidigt har en tvist med arbetsgivaren om uppsägningen.

Ansökan

Arbetsgivaren och fackförbund ansöker om omställningsstöd för den person som sagts upp  hos Trygghetsfonden TSL. Om en anställd blivit uppsagd på grund av sjukdom eller om en tidsbegränsad anställning löpt ut kan hen själv ansöka om omställningsstödet hos TSL.

Avgångsbidrag (AGB-belopp)

Avgångsbidrag (AGB) är en ersättning i form av ett engångsbelopp som utbetalas när anställningen upphör på grund av arbetsbrist. Från den 1 oktober 2022 gäller AGB även vid uppsägning på grund av sjukdom eller efter att en tidsbegränsad anställning löpt ut, under förutsättning att ditt företag omfattas av det huvudavtal som arbetsmarknadens parter inom privat sektor tecknat. Beloppet betalas ut även om den uppsagda inte är arbetslös. Bidraget kan även utbetalas till en anställd som slutar sin anställning utan att uppsägning gjorts, till exempel vid avgångspension i en situation där arbetsbrist råder.

Villkor för avgångsbidrag

 • Den anställda ska ha fyllt 40 år när anställningen upphör.
 • Rätten till avgångsbidrag upphör den månad den anställda fyller 65 år.
 • Anställningstiden ska ha varit minst i fem sammanhängande år.
 • Anställningstid i flera företag som varit anslutet till AGB-försäkringen får räknas ihop.

Ansökan om avgångsbidrag (AGB)

Den anställda ansöker om AGB och arbetsgivaren ska fylla i en del av blanketten för ansökan. Ansökan ska göras hos Afa Försäkring senast två år efter att anställningen har upphört.

Nytt kompetensstöd från 1 oktober 2022

Den anställda som jobbar i ett företag som omfattas av huvudavtalet om omställning kan, utöver det offentliga omställningsstudiestödet hen kan få via CSN, få kompetensstöd från Trygghetsfonden TSL. Kompetensstöd är ett samlingsnamn för det stöd som en omställningsorganisation kan erbjuda en  anställd för att hen ska kunna stärka sin framtida ställning på arbetsmarknaden.

Kompetensstödet består av:

 • Kompletterande kollektivavtalat studiestöd som fyller ut det offentliga omställlningsstudiestödets bidragsdel upp till 80 % av inkomsten.
 • Kortvarigt kollektivavtalat studiestöd som betalas för utbildningar upp till fyra dagar. Utbildningen ska bedömas stärka den anställdas kompetens och framtida ställning på arbetsmarknaden.
 • Köpt utbildning eller validering för den anställda eller den som sagts upp. TSL kan, under vissa förutsättningar, bekosta kursavgifterna.

För att ha rätt till kortvarigt och kompletterande studiestöd behöver den anställda uppfylla både aktualitets- och etableringsvillkor.

 • Aktualitetsvillkoret innebär att den anställda behöver ha arbetat i genomsnitt minst 16 timmar per vecka under en kalendermånad i minst 12 månader av de senaste 24 månaderna.
 • Etableringsvillkoret innebär att den anställda – förutom att uppfylla aktualitetsvillkoret – måste ha arbetat i genomsnitt minst 16 timmar per vecka under en kalendermånad i minst 96 månader (8 år) inom de senaste 14 åren. 

Denna webbplats stöder inte Internet Explorer, var god byt till en annan webbläsare.