Till innehållet
Logga in

Offentligt omställningsstudiestöd och allmän arbetslöshetsförsäkring

Från den 1 oktober 2022 gäller ett nytt regelverk som ger utökad rätt till offentligt omställningsstudiestöd. Arbetslöshetsförsäkringen gäller som förut och är uppdelad i två delar - en inkomstrelaterad försäkring och en grundförsäkring.

Offentligt omställningsstudiestöd

Det offentliga omställningsstudiestödet hanteras av CSN och består av ett bidrag och ett lån. Det offentliga omställningsstudiestödet kan fås tidigast från året den anställda fyller 27 år. Den övre åldersgränsen är olika för bidraget och lånet.

  • Bidraget ersätter 80 % av inkomsten upp till ett tak på 4,5 inkomstbasbelopp per år. Under 2024 motsvarar det 28 575 kronor per månad, vilket ger som mest 5 275 kronor per vecka.
  • Maxbeloppet för lånet är 3 426 kronor per vecka (år 2024).

Villkor för offentligt omställningsstudiestöd

Aktualitets- och etableringsvillkor måste uppfyllas för att man ska ha rätt till det offentliga omställningsstudiestödet.

  • Aktualitetsvillkoret innebär att den anställda behöver ha en aktuell anknytning till arbetsmarknaden - jobbat minst 16 timmar per vecka under en kalendermånad i minst 12 månader av de senaste 24 månaderna.
  • Etableringsvillkoret innebär att den anställda behöver vara väl etablerad på arbetsmarknaden - jobbat minst 16 timmar per vecka under en kalendermånad i minst 96 månader (8 år) inom de senaste 14 åren.

Allmän arbetslöshetsäkring

Ersättningen från den allmänna arbetslöshetsförsäkringen delas in i en grundersättning och en inkomstbaserad ersättning. För att få den inkomstbaserade ersättningen måste personen vara medlem i en a-kassa eller ansluten till Alfa-kassan i minst 12 månader samt uppfylla ett visst arbetsvillkor.

Ersättningens omfattning

Ersättningsperioden är 300 dagar. Förälder till barn under 18 år, kan få ytterligare 150 ersättningsdagar. För deltidsarbetslösa är ersättningsperioden begränsad till maximalt 60 veckor. De första 6 arbetslösa dagarna är karensdagar. För den arbetssökande som sagt upp sig sig själv tillkommer dessutom en avstängningsperiod upp till 45 dagar.

Ersättningsnivåer

Ersättningen betalas ut under högst fem dagar per vecka och baseras på inkomsten de senaste tolv månaderna innan arbetslösheten. Högsta dagspenning är 1200 kronor de första 100 dagarna och därefter 1000 kronor.

  • Dag 1–200 är ersättningsnivån 80 %. 
  • Dag 201–300 är ersättningsnivån 70 %. 
  • Efter dag 300 erbjuds den arbetslösa att delta i jobb- och utvecklingsgarantin.

Aktivitetsstöd utbetalas av Försäkringskassan med en ersättningsnivå på 65 procent.

  • Föräldrar som har barn under 18 år den 300:e ersättningsdagen får ytterligare 150 ersättningsdagar. Ersättningen är under dessa 150 dagar 70 procent. Därefter gäller jobb- och utvecklingsgarantin med ersättningsnivån 65 procent.

Ansökan om ersättning

Ansökan om ersättning vid arbetslöshet görs digitalt hos den a-kassa som den försäkrade tillhör. Intyg från arbetsgivaren om den försäkrades arbetsförhållanden ska bifogas.

Grundersättning

Grundersättning betalas ut till den som inte är medlem i a-kassa eller som inte har varit medlem tillräckligt länge (det vill säga mindre än tolv månader). Grundersättningen, som är beräknad på heltid, är 510 kronor per dag och utbetalas av den a-kassa personen är medlem i. Är personen inte medlem i en a-kassa betalas grundbeloppet ut av Alfa-kassan. Utbetalning sker tidigast från den dag den arbetslösa fyller 20 år.

Statlig lönegaranti

Vid en konkurs kan staten betala lönen till den anställda, så kallad statlig lönegaranti, om inte arbetsgivaren själv kan göra det. Detta gäller då vissa förutsättningar är uppfyllda.

Denna webbplats stöder inte Internet Explorer, var god byt till en annan webbläsare.