Till innehållet

Fördjupning omställning

Här kan du läsa om omställningsstödet som är ett samlingsnamn för den hjälp en anställd kan få vid uppsägning på grund av arbetsbrist. Omställningsstödet gäller även vid uppsägning på grund av sjukdom eller efter att en tidsbegränsad anställning löpt ut, under förutsättning att ditt företag omfattas av det huvudavtal om omställning som arbetsmarknadens parter inom privat sektor tecknat.

Arbetare

Fördjupning omställningsstöd arbetare

Syftet med omställningsstödet att hjälpa den anställda på vägen till ett nytt jobb.

person framför dator

Fördjupning omställningsstöd tjänstemän

Syftet med omställningsstödet att hjälpa den anställda på vägen till ett nytt jobb.

Äldre Man

Det här gäller enligt lagen

Här kan du läsa om det offentliga omställningsstudiestödet och den allmänna arbetslöshetsförsäkringen.

Denna webbplats stöder inte Internet Explorer, var god byt till en annan webbläsare.