Till innehållet
Logga in

Sjukskrivning

När du blir sjuk och inte kan jobba får du oftast ekonomisk ersättning från olika håll. Ersättningen ska kompensera en del av den inkomst som du förlorar när du är sjukskriven. Försäkringskassan betalar ut sjukpenning, aktivitets- och sjukersättning, det är bestämt enligt lagen. Du som jobbar på ett företag med kollektivavtal får dessutom extra pengar genom kollektivavtalad sjukförsäkring.

Ersättning vid sjukskrivning

I början av en sjukskrivning ansvarar arbetsgivaren för att betala ut sjuklön som motsvarar 80 % av din lön. Sjuklönen betalas ut för de första 14 dagarna i en sjukperiod. Om du är sjuk i mer än sju dagar ska du lämna in ett sjukintyg, även kallat läkarintyg, till din arbetsgivare.

När du är sjuk längre än 14 dagar kan du få sjukpenning från Försäkringskassan. Din arbetsgivare ska sjukanmäla dig till Försäkringskassan, sedan kan du ansöka om sjukpenning.

Här kan du läsa om vad som gäller vid deltidssjukskrivning.

Extra ersättning genom kollektivavtalad försäkring

Du som jobbar på ett företag med kollektivavtal inom privat sektor har oftast rätt till extra ersättning när du är sjukskriven. Det är bestämt i kollektivavtalet och fungerar lite olika beroende vilket avtal du tillhör.

Om du är arbetare kan du få extra pengar genom Avtalsgruppsjukförsäkring (AGS) och om du är tjänsteman kan du få extra pengar genom dels kollektivavtalad sjuklön och dels ITP sjukpension som gäller vid längre sjukskrivning. Kolla med din arbetsgivare eller ditt fackförbund vad som gäller för dig.

Du har automatiskt både tjänstepension och flera försäkringar via jobbet, om din arbetsgivare har kollektivavtal. För att du inte ska gå miste om inbetalningar till din tjänstepension när du är sjukskriven ingår en försäkring som heter Premiebefrielseförsäkring. Den ersätter arbetsgivarens inbetalningar till din pension när du är sjukskriven.

Läs mer vad som gäller för dig

Kollektivavtalad försäkring fungerar olika beroende på om du är arbetare eller tjänsteman.

Denna webbplats stöder inte Internet Explorer, var god byt till en annan webbläsare.