Till innehållet
Logga in

Tillfällig verksamhet i Sverige

Med tillfällig verksamhet menas att företaget avser bedriva verksamhet i Sverige i högst 12 månader. Avtalet mellan Svenskt Näringsliv och LO respektive PTK berör företag med säte inom EU/EES som bedriver tillfällig verksamhet i Sverige. Företaget ska i kollektivavtal ha förbundit sig att ansluta sig till försäkringarna.

Kollektivavtalade försäkringar

Försäkringsavtal ska tecknas med Fora respektive Collectum från och med kollektivavtalstidpunkten. Utgångspunkten är att alla försäkringar ska tecknas, med vissa undantag:

  • Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) och Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) tecknas alltid.
  • Avtalsgruppsjukförsäkring (AGS) för arbetare och ITP sjukpension för tjänstemän tecknas inte om arbetsgivare kan visa att den anställda omfattas av socialförsäkringssystem i annat EU/EES-land.
  • Omställningsförsäkring för arbetare och Omställningsavtal för tjänstemän tecknas inte.

Om avgifter till tjänstepension fortfarande betalas i hemlandet kan arbetare undantas från Avtalspension SAF-LO och tjänstemän undantas från ITP-planen.

Undantag enligt ovan ska sökas hos Fora för arbetare och hos Collectum för tjänstemän.

De företag med säte utanför EU/EES som bedriver tillfällig verksamhet i Sverige och där företaget i kollektivavtal förbundit sig att teckna försäkringarna kan, efter särskild prövning i Försäkringsnämnden hos Fora respektive ITP-nämnden hos Collectum, också undantas enligt ovan. 

Denna webbplats stöder inte Internet Explorer, var god byt till en annan webbläsare.