Till innehållet
Logga in

Fördjupning anställning efter 65 arbetare

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) gäller oavsett ålder. Arbetsgivaren betalar ingen premie från den månaden arbetaren fyller 65 år.

Avtalspension SAF-LO

Pension tjänas in till och med månaden innan 65 år. Om överenskommelse gjorts mellan arbetsgivare och anställd, kan betalning till Avtalspension SAF-LO göras efter 65-årsmånaden. Arbetsgivaren fortsätter då att rapportera lönen till Fora. Premiebefrielseförsäkringen gäller fram till att den anställda fyller 65 år.

Kompetens- och omställningsstöd

Stödet genom Trygghetsfonden TSL och Avgångsbidrag (AGB) gäller fram till att den anställda fyller 65 år. Arbetsgivaren betalar ingen premie från den månaden arbetaren fyller 65 år.

Avtalsgruppsjukförsäkring

Avtalsgruppsjukförsäkringen (AGS) gäller fram till 66 år. Arbetsgivaren betalar ingen premie från den månaden arbetaren fyller 65 år.

Tjänstegrupplivförsäkring

Tjänstegrupplivförsäkringen (TGL) gäller så länge den anställda fortsätter att arbeta, under förutsättning att han eller hon inte efter 66 års ålder är frånvarande mer än 90 dagar i följd. Arbetsgivaren betalar ingen premie från den månaden arbetaren fyller 65 år.

Deltidspension

Inom vissa avtalsområden ska premie för deltidspension betalas även efter 65 år. Mer information finns på fora.se (kompletterande pensionspremier).

Denna webbplats stöder inte Internet Explorer, var god byt till en annan webbläsare.