Till innehållet
Logga in

Fördjupning kompetensstöd arbetare

Anställda som jobbar i ett företag som omfattas av huvudavtalet om omställning kan få kompetensstöd genom Trygghetsfonden TSL. Kompetensstödet är ett komplement till det offentliga omställningsstudiestödet som anställda kan få via CSN.

Kompetensstöd för arbetare

Kompetensstöd är ett samlingsnamn för det stöd som en omställningsorganisation kan erbjuda en anställd för att hen ska kunna stärka sin framtida ställning på arbetsmarknaden. Trygghetsfonden TSL har uppdraget att stötta arbetare i privat sektor.

Det här innehåller kompetensstödet:

  • Kompletterande kollektivavtalat studiestöd som fyller ut omställningsstudiestödets bidragsdel upp till 80 % av inkomsten upp till 5,5 inkomstbasbelopp per år (år 2024 motsvarar det en månadslön på 34 925 kronor). Om den anställda har en högre inkomst än så fyller studiestödet ut upp till 65 % av inkomsten upp till ett tak på 12 inkomstbasbelopp per år (år 2024 motsvarar det en månadslön på 76 200 kronor).
  • Kortvarigt kollektivavtalat studiestöd som betalas för utbildningar upp till fyra dagar. Utbildningen ska bedömas kunna stärka den anställdas framtida ställning på arbetsmarknaden. Nivån är 70 % av den anställdas arbetsinkomst upp till ett tak på 12 inkomstbasbelopp per år (år 2024 motsvarar det en månadslön på 76 200 kronor).
  • Köpt utbildning eller validering för den anställda eller uppsagda. TSL kan, under vissa förutsättningar, bekosta kursavgifterna.

Om företaget inte omfattas av huvudavtalet om omställning, men har tecknat kollektivavtal om omställningsförsäkring, innehåller kompetensstödet endast rådgivning och vägledning.

Villkor för kompetensstöd

Båda dessa villkor ska vara uppfyllda för att den anställda ska ha rätt till kompetensstödet:

  • Aktualitetsvillkoret innebär att den anställda behöver ha en aktuell anknytning till arbetsmarknaden. Den anställda behöver ha arbetat i genomsnitt minst 16 timmar per vecka under en kalendermånad i minst 12 av de senaste 24 månaderna.
  • Etableringsvillkoret innebär att den anställda behöver vara väl etablerad på arbetsmarknaden. Den anställda måste ha arbetat i genomsnitt minst 16 timmar per vecka under en kalendermånad i minst 96 månader (8 år) inom de senaste 14 åren.

Denna webbplats stöder inte Internet Explorer, var god byt till en annan webbläsare.