Till innehållet
Logga in

Fördjupning pension tjänstemän ITP 2

Pensionen i ITP 2 består av en förmånsbestämd del och en premiebestämd del, ITPK. Du som arbetsgivare rapporterar och betalar premierna till Collectum.

För vem gäller ITP 2?

ITP 2 gäller för tjänstemän som är födda 1978 eller tidigare.

Den gäller för både tillsvidareanställda och provanställda som jobbar minst åtta timmar i snitt per vecka. Den anställda ska rapporteras in till Collectum från första anställningsdagen.

Visstidsanställda har rätt till ITP 2 om anställningen varar tre hela kalendermånader i följd. Anställningsdagen ska anges som första dag när den visstidsanställda rapporteras in till Collectum.

Pensionsmedförande lön

Premierna för ITP 2 beräknas på den lön som rapporteras till Collectum. Den pensionsmedförande lönen beräknas som månadslönen x 12,2 plus rörliga lönedelar med mera.

Pensionsgrundande tjänstetid

För att tjänstemannen ska få maximal ålderspension krävs en tjänstetid på 360 månader (30 år) från 28 års ålder.

Förmånsbestämd ITP 2

Ålderspensionen i ITP 2 är förmånsbestämd. Det innebär att storleken på pensionen är bestämd på förhand, men inte premien. Om tjänstemannen har full tjänstetid och tar ut pensionen resten av livet betalas den ut med följande procenttal av den sista lönen:

Lönedelar inom intervallet (inkomstbasbelopp)

Ålderspension

- 7,5

10 %

7,5 - 20

65 %

20 - 30

32,5 %

Alternativ ITP - tiotaggarlösning

Alternativ ITP, även kallad tiotaggarlösning, är en tjänstepension som ersätter delar av den kollektivavtalade tjänstepensionen ITP 2. För att kunna välja en alternativ ITP måste den anställda tjäna mer än tio inkomstbasbelopp om året.

Arbetsgivaren och den anställda måste vara överens, men det är arbetsgivaren som bestämmer om alternativ ITP ska erbjudas. 

En arbetsgivare kan komma överens med tjänstemannen, om att tillämpa en annan pensionslösning för lönedelar mellan 7,5 och 30 inkomstbasbelopp. 

Alternativ för tiotaggare

Det är arbetsgivaren som avgör om tjänstemannen ska få göra alternativa val.

  • Tjänstemannen stannar kvar i den förmånsbestämda ITP 2.
  • Tjänstemannen övergår helt till ITP 1.

Arbetsgivaren kan erbjuda så kallad alternativ ITP 2 som tjänstemannen kan välja att tacka ja till. Med detta menas att en del av den premie som arbetsgivaren betalar för tjänstemannens ålders- och familjepension kan placeras i ett annat försäkringsbolag. Antingen i ett försäkringsbolag utanför ITP-planen eller som en alternativ ITP via ITPK.

Mer information om alternativ ITP/tiotaggare

  • Så här administrerar du tiotaggare hos Collectum
  • Information om alternativ ITP - Alecta

ITPK

Tjänstemannen har även en kompletterande ålderspension, ITPK. För den betalar arbetsgivaren två procent av tjänstemannens lön upp till 30 inkomstbasbelopp. Premien betalas via Collectum.

Den anställdas val - ITPK

Tjänstemannen kan välja sparform och pensionsbolag samt om återbetalningsskydd och familjeskydd ska ingå. Görs inget val placeras pengarna i en traditionell pensionsförsäkring hos Alecta utan återbetalnings- eller familjeskydd. Alecta har valts ut av parterna PTK och Svenskt Näringsliv för att ta hand om tjänstepensionen åt tjänstemän som av olika anledningar inte valt pensionsbolag. Förvalsalternativet innebär låga avgifter och goda förutsättningar för bra avkastning - ett tryggt pensionssparande. Valen görs genom att logga in på avtalat.se och kan ändras under försäkringstiden.

Avtalat informerar

Avtalat skickar årsbesked till tjänstemannen. Där framgår arbetsgivare, rapporterad lön samt de val som den anställda gjort.

Premiebefrielse

Premiebefrielseförsäkringen innebär att premien till tjänstemannens ålderspension och eventuellt familjeskydd betalas av försäkringen, i stället för arbetsgivaren. Premiebefrielseförsäkringen gäller om tjänstemannen varit sjuk i mer än 90 kalenderdagar i följd eller i mer än sammanlagt 105 kalenderdagar under den senaste 12-månadersperioden. Om tjänstemannen är sjuk till minst 25 % blir du som arbetsgivare helt premiebefriad.

Slutbetalning

Tjänsteman som slutar sin anställning för att gå i pension, tidigast från månaden efter 62 år, kan få pensionen slutbetald via kollektiva medel. Detta gäller inte de tjänstemän som valt alternativ ITP.

Utbetalning av tjänstepension

Tjänstemannen kan ta ut pensionen helt eller delvis, tidigast från 55 års ålder. Pensionen kan utbetalas hela livet eller under en kortare period.

Deltidspension/flexpension

Inom de flesta branscher har parterna kommit överens om att arbetsgivaren ska betala en premie för deltidspension/flexpension. Collectum administrerar avsättningen.

Denna webbplats stöder inte Internet Explorer, var god byt till en annan webbläsare.