Till innehållet
Logga in

Sjukpenning

När du är sjuk och sjukskriven mer än 14 dagar har du vanligtvis rätt att få sjukpenning från Försäkringskassan. Sjukpenningen ska kompensera en del av den inkomst som du förlorar när du inte kan jobba.

Din arbetsgivare ansvarar för att betala ut sjuklön till dig de första 14 dagarna när du är sjuk. Om du är sjuk längre än så kan du få ersättning från Försäkringskassan i form av sjukpenning. Du kan vara sjukskriven på heltid eller deltid.

Du kan få sjukpenning

  • om du inte kan jobba din vanliga arbetstid
  • om du förlorar inkomst
  • om du är försäkrad i Sverige.

Sjukpenning betalas ut från och med dag 15 och är cirka 80 % av din lön. Du får ersättning för den delen av din årslön som är upp till 573 000 kronor (10 prisbasbelopp).

Din arbetsgivare ska sjukanmäla dig till Försäkringskassan när du varit sjuk 14 dagar, sedan kan du ansöka om sjukpenning. Du ska också skicka ett sjukintyg, även kallat läkarintyg, till Försäkringskassan.

Du som jobbar på ett företag med kollektivavtal inom privat sektor har oftast rätt till extra ersättning genom en kollektivavtalad sjukförsäkring.

Läs mer vad som gäller för dig

Kollektivavtalad försäkring fungerar olika beroende på om du är arbetare eller tjänsteman.

Denna webbplats stöder inte Internet Explorer, var god byt till en annan webbläsare.