Till innehållet
Logga in

Fördjupning allmän arbetsskadeförsäkring

Den som skadar sig på sin arbetsplats kan få ersättning från den allmänna arbetsskadeförsäkringen, som betalas ut av Försäkringskassan. Försäkringen omfattar alla anställda, egna företagare och uppdragstagare. Du som arbetsgivare har skyldighet att anmäla en arbetsskada till Försäkringskassan och Arbetsmiljöverket.

Vad är en arbetsskada?

Följande räknas som en arbetsskada:

  • olycksfall i jobbet
  • olycksfall på väg till eller på väg hem från arbetsplatsen
  • arbetssjukdom
  • smittsam sjukdom

Försäkringskassan bedömer om det är en arbetsskada.

Skyldighet att anmäla arbetsskada

En anställd som skadar sig i arbetet ska genast meddela det till arbetsgivaren. Du som arbetsgivare har sedan skyldighet att anmäla skadan till Försäkringskassan och Arbetsmiljöverket genom deras gemensamma webbplats anmalarbetsskada.se.

Ersättning enligt arbetsskadeförsäkringen

Försäkringen kan ersätta kostnader för:

  • sjukvård utomlands 
  • tandvård 
  • särskilda hjälpmedel (till exempel kryckor och proteser)

Det är den som blivit skadad i arbetet som kan ansöka om ersättning. Ansökan görs hos Försäkringskassan.

Kompensation för inkomstförlust

Om arbetsskadan orsakat en bestående nedsättning av arbetsförmågan kompenseras inkomstförlusten med livränta upp till högst 7,5 prisbasbelopp. Den anställda ska själv ansöka om ersättning hos Försäkringskassan.

Dödsfall på grund av arbetsskada

När en anställd avlider på grund av en arbetsskada är arbetsgivaren skyldig att göra en anmälan till Försäkringskassan och Arbetsmiljöverket genom deras gemensamma webbplats anmalarbetsskada.se. Ersättningen till efterlevande vid dödsfall på grund av arbetsskada sköts av Pensionsmyndigheten.

Denna webbplats stöder inte Internet Explorer, var god byt till en annan webbläsare.