Till innehållet
Logga in

Fördjupning dödsfall arbetare

Inom avtalspension SAF-LO för arbetare finns möjlighet att välja återbetalningsskydd och familjeskydd som betalas ut till förmånstagare vid dödsfall. Det framgår av pensionsbeskedet från Fora om den anställda har valt återbetalningsskydd och familjeskydd.

Återbetalningsskydd

Den anställda kan välja återbetalningsskydd för sin Avtalspension SAF-LO, vilket innebär att intjänad pension betalas ut till förmånstagare om den anställda dör. Återbetalningsskydd betalas ut till i första hand make/maka, registrerad partner, sambo och i andra hand barn. Den anställda väljer återbetalningsskydd hos Fora.

Familjeskydd

Den anställda kan också komplettera sin Avtalspension SAF-LO med ett familjeskydd som betalas ut med 1, 2, 3 eller 4 prisbasbelopp per år i 5, 10, 15 eller 20 år vid dödsfall före 65 års ålder.

Familjeskydd betalas i första hand ut till make/maka, registrerad partner och sambo och i andra hand barn. Utbetalning av familjeskyddet görs dock inte längre än till att den avlidna skulle ha fyllt 70 år. Premien för familjeskyddet, som bestäms för ett år i taget, reducerar premien till ålderspensionen och är åldersberoende, vilket innebär att premien ökar med åldern. Val av familjeskydd görs hos Fora.

Hälsodeklaration

Vid tecknande av efterlevandeskydd finns ett regelverk gällande när hälsodeklaration krävs.

Denna webbplats stöder inte Internet Explorer, var god byt till en annan webbläsare.