Till innehållet
Logga in

Fördjupning pension tjänstemän ITP 1

Pensionen i ITP 1 är premiebestämd. Det innebär att premien, men inte pensionen är bestämd på förhand. ITP 1 gäller för tjänstemän födda 1979 och senare. Pensionspremien betalas från och med med den månad då tjänstemannen fyller 25 år och fram till 66 års ålder.

Premien för ålderspension ITP 1

Du som arbetsgivare rapporterar och betalar premierna till Collectum.

  • Premien för ålderspension är 4,5 % på lönedelar upp till 7,5 inkomstbasbelopp och 30 % på lönedelar mellan 7,5 och 30 inkomstbasbelopp.
  • Premien betalas från och med den månad den anställda fyller 25 år till och med månaden innan 66 år.

Pensionsmedförande lön

Den pensionsmedförande lönen för ITP 1 är den utbetalda bruttolönen per månad som rapporteras till Collectum.

Premiebefrielse

Premiebefrielseförsäkringen innebär att premien till tjänstemannens ålderspension och eventuellt familjeskydd betalas av försäkringen, istället för arbetsgivaren, vid:

  • Sjukdom/olycksfall för tid utöver sjuklöneperioden.
  • Föräldrapenning i samband med barns födelse i högst 13 månader.
  • Tillfällig föräldrapenning vid vård av eget barn.

Den anställdas pensionsval

Tjänstemannen kan välja sparform och pensionsbolag samt om återbetalningsskydd och familjeskydd ska ingå. Görs inget val placeras pengarna i en traditionell pensionsförsäkring hos Alecta utan återbetalnings- eller familjeskydd. Alecta har valts ut av parterna Svenskt Näringsliv och PTK för att ta hand om tjänstepensionen åt tjänstemän som av olika anledningar inte valt pensionsbolag. Förvalsalternativet innebär låga avgifter och goda förutsättningar för bra avkastning - ett tryggt pensionssparande. Valen görs genom att logga in på avtalat.se och kan ändras under försäkringstiden.

Avtalat informerar

Avtalat skickar årsbesked till tjänstemannen. Där framgår arbetsgivare, rapporterad lön och även de val som den anställda gjort.

Utbetalning av tjänstepension

Den anställda kan ta ut tjänstepensionen helt eller delvis, tidigast från 55 års ålder. Tjänstepensionen kan utbetalas hela livet eller under en kortare period.

Deltidspension/flexpension

Inom de flesta branscher har parterna kommit överens om att arbetsgivaren ska betala en premie för deltidspension/flexpension. Collectum administrerar avsättningen.

Denna webbplats stöder inte Internet Explorer, var god byt till en annan webbläsare.