Till innehållet

Samlad information med anledning av Coronaviruset

I samband med Coronaviruset har det införts tillfälliga förändringar i socialförsäkringarna. Vi har samlat information om dessa och andra tillfälliga ändringar som påverkar arbetsgivarens hantering av försäkringar enligt lag och kollektivavtal. Vi tipsar också om information som är extra viktig just nu.

Karensavdrag, läkarintyg, sjuklön och VAB

  • Från och med den 11 mars 2020 till 30 april 2021 slopas karensavdraget tillfälligt. Arbetsgivaren gör karensavdrag på vanligt sätt och betalar därefter sjuklön fram till dag 14. Den anställda söker ersättning från Försäkringskassan i efterhand.
  • Den som är sjuk behöver inte lämna läkarintyg förrän dag 22 i sjukperioden, när man ansöker om sjukpenning. Detta gäller till och med 30 juni 2021.
  • Staten tar alla sjuklönekostnader under perioden april till juli 2020. Arbetsgivaren ska betala ut sjuklön som vanligt till den anställda, men ersätts retroaktivt genom företagets skattekonto. För perioden augusti 2020 till april 2021 ersätts kostnaden för sjuklön enligt olika procentsatser beroende på hur höga kostnader arbetsgivaren har haft.
  • Från och med 15 december behöver föräldrar inte lämna intyg från sjuksköterska eller läkare förrän  dag 22 för att få ersättning för vård av sjukt barn (VAB). Detta gäller till och med 30 april 2021.

Läs mer om dessa och andra tillfälliga ändringar hos Försäkringskassan

Tillfälliga ersättningar till riskgrupper

Regeringen har beslutat om tillfällig ersättning för personer i riskgrupper som riskerar att bli allvarligt sjuka av covid-19. Beslutet gäller den som har en anställning eller är egenföretagare och som helt eller delvis måste avstå från att arbeta för att undvika att smittas på jobbet. Ersättningen betalas ut fram till 30 april 2021.

Läs mer om villkor, belopp och ansökan hos Försäkringskassan

Lönerapportering vid korttidsarbete

Med anledning av coronaviruset tvingas många företag införa korttidspermittering, det vill säga att anställda tillfälligt får gå ner i arbetstid. Det här påverkar arbetsgivarens lönerapportering till Fora och Collectum.

Så lönerapporterar du till Fora vid korttidsarbete

Så lönerapporterar du till Collectum vid korttidsarbete

Sjukpenninggrundande inkomst (SGI) vid korttidsarbete

När arbetsgivare inför korttidsarbete och får statligt stöd enligt lagen om korttidsarbete behåller den anställda den sjukpenninggrundande inkomsten (SGI). Under tiden för korttidsarbete är SGI skyddat, så kallat SGI-skydd.

Läs mer hos Försäkringskassan

Omställningsförsäkringarna vid arbetsbrist

När företaget måste säga upp en eller flera anställda på grund av arbetsbrist ger de kollektivavtalade försäkringarna stöd och trygghet till den uppsagda och dig som arbetsgivare. Trygghetsfonden TSL hjälper arbetare och omställningsorganisationen TRR hjälper tjänstemän i omställningen.

Läs vår checklista som beskriver vad arbetsgivaren ska göra vid arbetsbrist

A-kassan förändras tillfälligt

En rad tillfälliga åtgärder har beslutats i syfte att fler ska få arbetslöshetsersättning, bland annat ändrade medlemsvillkor och lättnader arbetsvillkoret. Dessutom har ersättningsnivåerna höjts.

Läs mer på regeringen.se

Så här gäller Afa-försäkringarna

AFA Försäkring har en samlad information om hur försäkringarna gäller i samband med coronaviruset och korttidsarbete.

Läs mer hos Afa Försäkring

Arbetsgivaravgifter, skatt och moms

Skatteverket har en samlad information om vad som är viktigt för företag och arbetsgivare att känna till.

Läs mer hos Skatteverket

 

Corona Covid-19 covid19 covid