Du är: Arbetsgivare  Byt
Arbetare

Arbetare

Du som till exempel jobbar i butik, på lager, inom hotell, restaurang, industri, bygg och anläggning.

person framför dator

Tjänsteman

Du som till exempel jobbar med ekonomi, HR, kundvård, är lärare eller ingenjör.

portfölj

Arbetsgivare

Du som har anställda med kollektivavtalad tjänstepension och försäkring.

Fortsätta jobba efter 65

Vi lever längre och längre, och nu för tiden är det många som fortsätter jobba efter den traditionella pensionsåldern. Kanske för att dryga ut pensionskassan, eller för att de helt enkelt trivs på jobbet. När någon som är anställd hos dig fortsätter jobba efter 65 betalar du lägre avgifter och premier. Vi hjälper dig reda ut vad som gäller.

Så här gör du Fördjupning

Gör så här!

Handskas med pension och försäkring för anställda över 65

Använd de här enkla checklistorna för att ha koll på alla delar.

Du behöver inte längre betala in till den anställdas tjänstepension från och med den månaden hen fyller 65 år. Du och den anställda kan göra en frivillig överenskommelse om att företaget fortsätter att betala. Om ni gör en överenskommelse ska du fortsätta att rapportera in den anställdas lön till Fora.

Den arbetsgivaravgift du betalar till Skatteverket är lägre för anställda som är födda 1955 eller tidigare.

Inom vissa kollektivavtalsområden ska en premie betalas in för deltidspension även efter att den anställda fyllt 65. I Foras prislista (kompletterade pensionspremier) ser du vad som gäller för olika kollektivavtal. 

Två försäkringar fortsätter gälla efter att den anställda fyllt 65 år: Tjänstegrupplivförsäkringen (TGL), som ger en summa pengar till familjen om den anställda dör, och Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA).

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) gäller alltid när man jobbar. Tjänstegrupplivförsäkringen (TGL) gäller så länge den anställda jobbar, och inte är borta från jobbet mer än 90 dagar i följd.

Om arbetaren blir sjuk efter 65

Den allmänna sjukförsäkringen gäller alla – oavsett ålder. Från Försäkringskassans håll kan en anställd över 65 år få sjukpenning med vissa begränsningar, men inte sjukersättning. Observera att tillfälliga förändringar i den allmänna sjukförsäkringen gäller med anledning av Corona.

Så här ska du göra om en anställd över 65 är borta på grund av sjukdom:

Dag 1-14 ska du göra ett karensavdrag som motsvarar 20 procent av den genomsnittliga sjuklönen per vecka. Därefter betalar du sjuklön med  80 procent av lönen.

Dag 8 ska du få ett läkarintyg av den anställda.

Dag 15 ska du anmäla den anställda som sjuk till Försäkringskassan, så att de kan betala ut sjukpenning.

Dina inbetalningar till pensionsplanerna för tjänstemän, ITP 1 och ITP 2, avslutas automatiskt månaden innan den anställda fyller 65 år. Företaget och den anställda kan göra en frivillig överenskommelse om att företaget fortsätter att betala in till tjänstepensionen. Vid en överenskommelse om fortsatt tjänstepension gäller endast ITP 1. I så fall ska du rapportera in den anställda som nyanställd till Collectum. Sedan ska du varje månad rapportera den anställdas bruttolön.

Den arbetsgivaravgift du betalar till Skatteverket är lägre för anställda som är födda 1955 eller tidigare.

Två försäkringar fortsätter gälla efter att din anställda fyllt 65 år: Tjänstegrupplivförsäkringen (TGL), som ger en summa pengar till familjen om den anställda dör, och Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA). Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) gäller alltid när man jobbar. 

Du betalar ingen premie för Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) till Fora från den månaden den anställda fyller 65 år. Tjänstegrupplivförsäkringen (TGL) betalar du för så länge den anställda är under 70 år och jobbar minst 8 timmar i veckan. Om du har försäkringen i Alecta tar du med den anställda i din gruppanmälan till Collectum.

Om tjänstemannen blir sjuk efter 65

Den allmänna sjukförsäkringen gäller alla – oavsett ålder. Från Försäkringskassans håll kan en anställd över 65 år få sjukpenning med vissa begränsningar, men inte sjukersättning. Observera att tillfälliga förändringar i den allmänna sjukförsäkringen gäller med anledning av Corona.

Så här ska du göra om en anställd över 65 är borta på grund av sjukdom:

Dag 1 – 14 av sjukfrånvaron ska du betala sjuklön, som är 80 % av den anställdas vanliga lön. Utöver det ska du göra ett karensavdrag på 20 % av den anställdas sjuklön en genomsnittlig vecka.

Dag 8 ska du få ett läkarintyg av den anställda.

Dag 15 ska du anmäla den anställda som sjuk till Försäkringskassan, så att de kan betala ut sjukpenning.

Dag 15 till 90 ska du betala sjuklön enligt kollektivavtalet. Kolla vad som gäller med ditt fack- eller arbetsgivarförbund.

Om sjukfrånvaron fortsätter efter dag 91, eller om den anställda har 105 eller fler sjukdagar under 12 månader, ska du anmäla det till Collectum så att den anställda kan få ITP sjukpension. Detta gäller bara om villkoren för ITP sjukpension är uppfyllda.

Viktigt att tänka på när en anställd fyllt 65

Läs mer i vår fördjupning om hur försäkringarna gäller efter 65.

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) gäller för alla, oavsett ålder. 

Fördjupning om arbete efter 65

Här kan du läsa om hur försäkringsskyddet gäller enligt lag och kollektivavtal när en anställd fortsätter att jobba efter fyllda 65 år. Arbetsgivaren betalar lägre avgifter för anställda som är äldre än 65 år.

Arbetare

Arbetare

Här ser du vilket försäkringsskydd som gäller när arbetare fortsätter att jobba efter fyllda 65 år.

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) gäller oavsett ålder. Arbetsgivaren betalar ingen premie från den månaden arbetaren fyller 65 år.

Avtalspension SAF-LO

Pension tjänas in till och med månaden innan 65 år. Om överenskommelse gjorts mellan arbetsgivare och anställd, kan betalning till Avtalspension SAF-LO göras efter 65-årsmånaden. Arbetsgivaren fortsätter då att rapportera lönen till Fora. Premiebefrielseförsäkringen gäller fram till att den anställda fyller 65 år.

Omställningsförsäkring

Omställningsförsäkringen gäller fram till att den anställda fyller 65 år. Arbetsgivaren betalar ingen premie från den månaden arbetaren fyller 65 år.

Avtalsgruppsjukförsäkring

Avtalsgruppsjukförsäkringen (AGS) gäller fram till 65 år. Arbetsgivaren betalar ingen premie från den månaden arbetaren fyller 65 år.

Tjänstegrupplivförsäkring

Tjänstegrupplivförsäkringen (TGL) gäller så länge den anställda fortsätter att arbeta, under förutsättning att han eller hon inte efter 65 års ålder är frånvarande mer än 90 dagar i följd. Arbetsgivaren betalar ingen premie från den månaden arbetaren fyller 65 år.

Deltidspension

Inom vissa avtalsområden ska premie för deltidspension betalas även efter 65 år. Mer information finns på fora.se (kompletterande pensionpremier).

person framför dator

Tjänstemän

Här ser du vilket försäkringsskydd som gäller när tjänstemän fortsätter att jobba efter fyllda 65 år.

ITP 1

ITP-försäkringen avslutas automatiskt när den anställda fyller 65 år, om inte annat överenskommits.

Om arbetsgivaren och den anställda kommit överens om att arbetsgivaren ska fortsätta betala för ITP ålderspension, görs en ny anmälan till Collectum. Tjänsteman som har haft en anställning med ITP 1 före fyllda 65 år kan omfattas av sjukpension inom ITP 1 i 180 dagar.

ITP 2

ITP-försäkringen avslutas automatiskt när den anställda fyller 65.

Ålderspension kan efter överenskommelse mellan arbetsgivare och den anställda fortsätta att intjänas i ITP 1. Tjänsteman som har haft ITP 2 före fyllda 65 år kan inte omfattas av ITP sjukpension, även om arbetsgivaren nu betalar premier till ITP 1. För att omfattas av ITP sjukpension krävs att den anställda byter anställning till ett företag som har ITP 1 för alla, oavsett ålder.

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) gäller oavsett ålder. Arbetsgivaren betalar ingen premie från den månaden tjänstemannen fyller 65 år.

TRR Trygghetsrådet

TRR Trygghetsrådet gäller fram till att den anställda fyller 65 år. Arbetsgivaren betalar ingen premie från den månaden tjänstemannen fyller 65 år.

Tjänstegrupplivförsäkring

Om tjänstemannen fortsätter att arbeta gäller Tjänstegrupplivförsäkringen (TGL) till 70 års ålder. Arbetsgivaren fortsätter att betala premie fram till att den anställda fyller 70 år. Om ni har TGL i Alecta tar ni med den anställda i er gruppanmälan TGL.

Deltidspension och flexpension

Premie för deltids- eller flexpension betalas fram till att den anställda fyller 65 år.

Vanliga frågor om anställda som fyllt 65

 • Gäller de kollektivavtalade försäkringarna för en anställd arbetare som fortsätter jobba efter att hen fyllt 65, och vad betalar jag som arbetsgivare?
  1. Du behöver inte längre betala in till den anställdas tjänstepension hos Fora från och med den månaden hen fyller 65 år. Om en särskild överenskommelse gjorts mellan dig och den anställda, kan betalning till Avtalspension SAF-LO göras efter att arbetaren har fyllt 65 år.
  2. Två försäkringar fortsätter gälla efter att din anställda fyllt 65 år: Tjänstegrupplivförsäkringen (TGL), som ger en summa pengar till familjen om den anställda dör innan pension, och  Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA). Arbetsgivaren betalar inga premier för dessa försäkringar från den månaden arbetaren fyller 65 år.
  3. Inom vissa kollektivavtalsområden ska en premie betalas in för deltidspension även efter att den anställda fyllt 65. I Foras prislista (kompletterade pensionspremier) ser du vad som gäller för olika kollektivavtal. 

  Här hittar du en prislista över de olika försäkringarna.

 • Hur gäller försäkringarna för en tjänsteman som fortsätter jobba efter fyllda 65? Vad betalar jag som arbetsgivare?
  1. Dina inbetalningar till pensionsplanerna för tjänstemän, ITP 1 och ITP 2, avslutas automatiskt månaden innan den anställda fyller 65 år. Du och den anställda kan göra en frivillig överenskommelse om att företaget fortsätter att betala in till tjänstepensionen. Vid en överenskommelse om fortsatt tjänstepension gäller endast ITP 1. Du ska rapportera in den anställda som ny medarbetare till Collectum och därefter rapportera bruttolönen varje månad.
  2. Efter att den anställda fyllt 65 fortsätter du som arbetsgivare betala för Tjänstegrupplivförsäkringen (TGL), som ger en summa pengar till familjen om den anställda dör. Det gör du till månaden innan den anställdas 70-årsdag.
  3. Från den månad din anställda fyller 65 slutar du betala för Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA). Men försäkringen fortsätter att gälla för den anställda, oavsett ålder.
  4. Du betalar till Trygghetsrådet (TRR), som kan hjälpa anställda om de sägs upp från jobbet, till och med den månad din anställda fyller 65 år. 
  5. Du betalar för deltids- eller flexpension fram till dess att den anställda fyller 65 år.  

  Här hittar du en prislista över de olika försäkringarna. 

 • Om en arbetsgivare anställt en person som fyllt 65 – hur fungerar ersättningen vid en eventuell arbetsskada?

  Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) gäller för alla anställda, oavsett ålder.

 • Hur hög är arbetsgivaravgiften för en anställd som fortsätter jobba efter 65?

  Arbetsgivaravgiften är lägre för anställda som är födda 1955 eller tidigare. Läs mer om arbetsgivaravgifter här.

 • Hur är det med försäkringen som ger familjen ersättning om den anställda skulle dö före pension? Gäller den för anställda över 65?

  Arbetare:

  Tjänstegrupplivförsäkringen (TGL) gäller för den anställda, oavsett ålder. Men för att den ska gälla ska den anställda som är över 65 jobba minst 8 timmar per vecka. Hen ska inte heller ha haft någon frånvaro de tre senaste månaderna innan dödsfallet. Efterskydd gäller inte efter 65. 

  Tjänstemän:

  Tjänstegrupplivförsäkringen (TGL) gäller till och med månaden innan den anställda fyller 70. Men för att försäkringen ska gälla ska hen jobba minst 8 timmar per vecka.