Till innehållet
Arbetare

Arbetare

Du som till exempel jobbar i butik, på lager, inom hotell, restaurang, industri, bygg och anläggning.

Fortsätt som arbetare
person framför dator

Tjänsteman

Du som till exempel jobbar med ekonomi, HR, kundvård, är lärare eller ingenjör.

Fortsätt som tjänsteman
portfölj

Arbetsgivare

Du som har anställda med kollektivavtalad tjänstepension och försäkring.

Fortsätt som arbetsgivare

Om en anställd dör

Ett dödsfall bland dina anställda är så klart både sorgligt och svårt. Men även i de tyngsta stunderna kan kollektivavtalet vara en trygghet. I de försäkringar du tecknat för dina anställda ingår nämligen skydd som ger familjen ersättning vid ett dödsfall. Dessutom kan den anställda ha valt att lägga till extra skydd.

Gör så här!

Så hanterar du ett dödsfall bland dina anställda

När en anställd dör kan familjen få ersättning från olika håll. Hör av dig till den drabbade familjen och berätta vad de faktiskt kan ha rätt till. Följ våra checklistor så kan du vara säker på att inte missa något viktigt.

Arbetare

Tipsa den anställdas anhöriga om efterlevandeguiden.se. Där finns det viktigaste de behöver tänka på när deras närstående gått bort. 

Berätta för de anhöriga att de kan få ersättning från Tjänstegrupplivförsäkringen (TGL). De ansöker genom att fylla i blanketten ”Anmälan om dödsfall TGL” hos Afa Försäkring. 

Bekräfta hos Afa Försäkring att personen som gått bort jobbat hos dig. Det gör du genom att fylla i blanketten ”Anmälan om dödsfall (TGL)”.  

Om dödsfallet beror på en arbetsskada ska du anmäla det till Försäkringskassan och Arbetsmiljöverket. Det gör du på deras gemensamma sajt anmalarbetsskada.se. 

Om dödsfallet beror på en arbetsskada kan de anhöriga dessutom söka ersättning från Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA). Även det görs hos Afa Försäkring.

Om de anhöriga sökt ersättning från Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) ska du bekräfta hos Afa Försäkring att den bortgångna varit anställd hos dig.

Din anställda kan ha valt att lägga till extra skydd i sin Avtalspension SAF-LO. Om hen lagt till familjeskydd får familjen en ekonomisk ersättning vid dödsfallet. Om hen lagt till återbetalningsskydd får de pengarna som sparats till den anställdas tjänstepension.

Tjänstemän

Tipsa de anhöriga om efterlevandeguiden.se. Där finns det viktigaste de behöver tänka på när deras närstående gått bort. 

Berätta för den anställdas anhöriga att de kan få ersättning från Tjänstegrupplivförsäkringen (TGL). Anmälan görs automatiskt. 

Om du tecknat Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) i ett annat försäkringsbolag än Alecta behöver du höra av dig till det bolaget. 

Om den anställda som gått bort jobbade utomlands för företaget ska du anmäla dödsfallet till Alecta. 

Om dödsfallet beror på en arbetsskada ska du anmäla det till Försäkringskassan och Arbetsmiljöverket. Det gör du på deras gemensamma sajt anmalarbetsskada.se.

Om dödsfallet beror på en arbetsskada kan de anhöriga dessutom söka ersättning från Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA). Det gör de hos AFA Försäkring.

Om de anhöriga sökt ersättning från Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) ska du bekräfta hos AFA Försäkring att den bortgångna varit anställd hos dig. 

Tänk på det här om en anställd dör

Tipsa de anhöriga om sajten efterlevandeguiden.se.

Tjänstegrupplivförsäkringen (TGL) kan ge ersättning till de anhöriga. Du kan läsa mer i vår fördjupning längre ned på sidan.

Om en anställd dör av en arbetsskada kan de anhöriga söka ersättning från Trygghetsförsäkringen vid arbetsskada (TFA) hos Afa Försäkring.

Fördjupning om dödsfall

Vid dödsfall kan anhöriga få ersättningar från flera olika håll. Från Pensionsmyndigheten kan anhöriga få efterlevandepension. Genom de kollektivavtalade försäkringarna kan den anställda ha efterlevandeskydd och familjepension. Här kan du läsa om hur försäkringarna gäller enligt lag och kollektivavtal.

Arbetare

Arbetare – så fungerar skyddet vid dödsfall i Avtalspension SAF-LO

Inom avtalspension SAF-LO för arbetare finns möjlighet att välja återbetalningsskydd och familjeskydd som betalas ut till förmånstagare vid dödsfall. Det framgår av pensionsbeskedet från Fora om återbetalningsskydd och familjeskydd har valts av den anställda.

Återbetalningsskydd

Den anställda kan välja återbetalningsskydd för sin Avtalspension SAF-LO, vilket innebär att intjänad pension betalas ut till förmånstagare vid den försäkrades dödsfall. Återbetalningsskydd betalas ut till make/maka, registrerad partner, sambo eller barn oavsett ålder. Den anställda väljer återbetalningsskydd hos Fora.

Hälsodeklaration

Vid tecknande av efterlevandeskydd finns ett regelverk gällande när hälsodeklaration krävs.

Familjeskydd

Den anställda kan också komplettera sin Avtalspension SAF-LO med ett familjeskydd som betalas ut med 1, 2, 3 eller 4 prisbasbelopp per år i 5, 10, 15 eller 20 år vid dödsfall före 65 års ålder.

Familjeskydd betalas ut till make/maka, registrerad partner, sambo eller barn oavsett ålder. Utbetalning av familjeskyddet görs dock inte längre än till att den avlidne skulle ha fyllt 70 år. Premien för familjeskyddet, som bestäms för ett år i taget, reducerar premien till ålderspensionen och är åldersberoende, vilket innebär att premien ökar med åldern. Val av familjeskydd görs hos Fora.

ros

Tjänstegrupplivförsäkring TGL vid dödsfall arbetare

Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) för arbetare är en livförsäkring som betalas ut med ett engångsbelopp om den försäkrade avlider. I vissa fall gäller TGL också om den försäkrades make eller sambo avlider.

När gäller Tjänstegrupplivförsäkring?

Tjänstegrupplivförsäkringen (TGL) börjar gälla från och med den dag den anställda arbetaren börjar sitt arbete. Skyddet består så länge arbetaren är anställd minst åtta timmar per vecka. För den som fortsätter att arbeta efter 65 år gäller särskilda regler.

Ersättning från TGL betalas ut med ett engångsbelopp vid dödsfall, oavsett om dödsfallet inträffar under arbetstid eller inte.

Om arbetstiden är mindre än åtta timmar per vecka gäller TGL endast under dag då arbete utförs. Ersättning från TGL betalas ut med ett engångsbelopp vid dödsfall, oavsett om dödsfallet inträffar under arbetstid eller inte.

I Tjänstegrupplivförsäkring ingår

 • Begravningshjälp
 • Grundbelopp
 • Barnbelopp
 • Makeförsäkring
 • Efterskydd

Tjänstegrupplivförsäkringen tecknas hos Fora och ingår i försäkringspaketet för arbetare. När en arbetare avlider görs anmälan till Afa Försäkring av dödsboet, arbetsgivaren bekräftar anställningen.

Begravningshjälp

Begravningshjälp betalas alltid ut till dödsboet med 0,5 prisbasbelopp.

Grundbelopp

Grundbelopp är ett engångsbelopp som betalas ut till förmånstagare. Som förmånstagare räknas make/maka, registrerad partner, sambo eller barn oavsett ålder. Beloppet betalas ut med utgångspunkt från den avlidnes ålder. Helt grundbelopp betalas i de fall den avlidne varit anställd för att utföra arbete minst 16 timmar per vecka. Halvt belopp betalas då anställningen varit lägst åtta timmar men mindre än 16 timmar per vecka.

Den försäkrade är vid dödsfallet

Helt grundbelopp i kronor

Halvt grundbelopp i kronor

Under 55 år

289 800

144 900

55 men ej 56 år

265 650

132 825

56 men ej 57 år

241 500

120 750

57 men ej 58 år

217 350

108 675

58 men ej 59 år

193 200

96 600

59 men ej 60 år

169 050

84 525

60 men ej 61 år

144 900

72 450

61 men ej 62 år

120 750

60 375

62 men ej 63 år

96 600

48 300

63 men ej 64 år

72 450

36 225

64 eller däröver

48 300

24 150

 

Förmånstagare

Förmånstagare till grundbeloppet är i tur och ordning enligt försäkringsvillkorens förmånstagarförordnande

 • make/maka, registrerad partner
 • sambo
 • barn oavsett ålder

Ändra förmånstagare

För att grundbeloppet ska kunna betalas ut fordras att det finns någon efterlevande inom den krets som anges i det generella förordnandet enligt ovan. Om den försäkrade önskar välja annan eller andra förmånstagare måste detta anmälas skriftligen till Afa Försäkring. Som bevis på att förordnandet registrerats av Afa Försäkring får den försäkrade en bekräftelse.

Barnbelopp

Barnbelopp betalas ut som ett engångsbelopp till barn under 21 år med 0,5-2 prisbasbelopp beroende på barnets ålder.

Makeförsäkring

Om den försäkrades make/maka, registrerad partner eller sambo avlider, betalas begravningshjälp ut med 0,5 prisbasbelopp till dödsboet, under förutsättning att maken/makan, den registrerade partnern eller sambon inte själv omfattades av Tjänstegrupplivförsäkring. Vidare fordras att den avlidna inte har fyllt 65 år och den försäkrade inte har fyllt 70 år samt varit anställd för att utföra arbete under minst 16 timmar per vecka. Finns barn under 17 år utges dessutom barnbelopp på 1 prisbasbelopp för varje hemmaboende barn under 17 år.

Efterskydd

Vid arbetsoförmåga på grund av sjukdom eller olycksfall gäller försäkringsskyddet till 65 år. Det finns ett allmänt efterskydd i 180 dagar (om arbetaren varit anställd i minst 180 dagar). Om arbetaren är arbetssökande gäller efterskyddet längst i två år.

Beskattning

Belopp som betalas ut är fritt från inkomstskatt.

personer i hand

Allmän efterlevandepension

Efterlevandepension är en del av det allmänna pensionssystemet. De efterlevande kan få efterlevandepension som ett ekonomiskt stöd. Stödet ska täcka en del av den försörjning som den avlidna bidrog med.

Efterlevandepension

Inom den allmänna pensionen finns det tre olika ekonomiska ersättningar som gemensamt kallas för efterlevandepension:

 • Barnpension
 • Omställningspension och garantipension
 • Änkepension
 • Barnpension

Barn som har en avliden förälder kan få barnpension och efterlevandestöd. Pensionen utbetalas tills barnet fyller 18 år, men förlängs vid gymnasiestudier till och med juni månad det år barnet fyller 20 år.

Omställningspension och garantipension

Om en make, maka eller sambo avlider kan man få en omställningspension om man inte har fyllt 65 år. Om make/maka/sambo får låg eller ingen omställningspension kan denne även få garantipension.

Änkepension

Det är bara efterlevande kvinnor som kan få änkepension. Änkepensionen avskaffades 1990 och gäller endast för kvinnor som var gifta den 31 december 1989 enligt övergångsregler. Det finns ingen motsvarande ersättning för män utan de kan bara få omställningspension.

Mer information

Fullständig information och villkor för alllmän efterlevandepension hittar du hos Pensionsmyndigheten.

person framför dator

Tjänsteman – så fungerar skyddet vid dödsfall i ITP 1

Inom ITP 1 har tjänstemän möjlighet att välja återbetalningsskydd och familjeskydd som betalas ut till förmånstagare vid dödsfall. På pensionsbeskedet som den anställda får från Collectum framgår om återbetalningsskydd och familjeskydd valts.

Återbetalningsskydd

Den anställda kan välja återbetalningskydd för sin ålderspension ITP 1, vilket innebär att intjänad pension betalas ut till förmånstagare vid den försäkrades dödsfall. Återbetalningsskydd betalas ut till make/maka, registrerad partner, sambo eller barn oavsett ålder. Den anställda väljer återbetalningsskydd hos Collectum.

Hälsodeklaration

Vid tecknande av efterlevandeskydd finns ett regelverk när hälsodeklaration krävs. 

Familjeskydd

Den anställda kan också komplettera sin ålderspension ITP 1 med ett familjeskydd som betalas ut med 1, 2, 3 eller 4 prisbasbelopp per år i 5, 10, 15 eller 20 år vid dödsfall före 65 års ålder.

Familjeskydd betalas ut till make/maka, registrerad partner, sambo eller barn oavsett ålder. Utbetalning av familjeskyddet görs dock inte längre än till att den avlidne skulle ha fyllt 70 år. Premien för familjeskyddet, som bestäms för ett år i taget, reducerar premien till ålderspensionen och är åldersberoende, vilket innebär att premien ökar med åldern. Den anställda väljer familjeskydd hos Collectum.

Äldre Man

Så fungerar skyddet vid dödsfall i ITP 2

Inom ITPK har tjänstemän möjlighet att välja återbetalningsskydd och familjeskydd. På pensionsbeskedet som den anställda får från Collectum framgår om återbetalningsskydd och familjeskydd valts. Anställda med ITP 2 som tjänar mer än 7,5 inkomstbasbelopp om året har en särskild familjepension till efterlevande.

ITPK

Inom ITPK har tjänstemannen möjlighet att välja återbetalningsskydd och familjeskydd. ITPK är den premiebestämda delen av tjänstepensionen ITP 2.

Återbetalningsskydd

Den anställda kan välja återbetalningsskydd, vilket innebär att intjänad pension betalas ut till förmånstagare vid den försäkrades dödsfall. Återbetalningsskydd betalas ut till make/maka, registrerad partner, sambo eller barn. Den anställda väljer återbetalningsskydd hos Collectum.

Familjeskydd

Den anställda kan komplettera ålderspensionen med ett familjeskydd som betalas ut med 1, 2, 3 eller 4 prisbasbelopp per år i 5, 10, 15 eller 20 år vid dödsfall före 65 års ålder. Familjeskydd betalas ut till make/maka, registrerad partner, sambo eller barn oavsett ålder. Utbetalning av familjeskyddet görs dock inte längre än till att den avlidne skulle ha fyllt 70 år. Premien för familjeskyddet, som bestäms för ett år i taget, reducerar premien till ålderspensionen och är åldersberoende, vilket innebär att premien ökar med åldern. Val av familjeskydd görs hos Collectum.

Hälsodeklaration

Vid tecknande av efterlevandeskydd finns ett regelverk när hälsodeklaration krävs.

Familjepension ITP 2

ITP familjepension finns för tjänstemän med lön över 7,5 inkomstbasbelopp och betalas ut till make/maka och/eller barn efter avliden tjänsteman. Sambo har inte rätt till familjepension. Om gemensamma barn saknas måste äktenskapet ha varat i minst fem år om det ingåtts efter den avlidnes 60-årsdag. Rätten till familjepension kvarstår även efter det att tjänstemannen uppnått pensionsåldern. Familjepensions storlek beror på tjänstemannens lön och på antal efterlevande.

Avstående familjepension

Tjänstemannen kan avstå från framtida inbetalningar till familjepension och istället få premien överförd till ITPK ålderspension. Avståendet gäller för all framtid, även vid byte av arbetsgivare.

Familj

Tjänstegrupplivförsäkring TGL vid dödsfall tjänstemän

Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) för tjänstemän är en livförsäkring som betalas ut med ett engångsbelopp om den försäkrade avlider. I vissa fall gäller även TGL om den försäkrades make eller sambo avlider.

När gäller Tjänstegrupplivförsäkring?

Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) gäller för tjänstemän så länge anställningen består, dock tidigast från månaden efter 18 år fyllda och som regel längst till pensionsåldern. För den som arbetar mindre än åtta timmar per vecka gäller inte Tjänstegrupplivförsäkringen. För den som är i tjänst efter pensionsåldern gäller försäkringen längst till och med månaden före 70-årsdagen. Ersättning från TGL betalas ut med ett engångsbelopp vid dödsfall, oavsett om dödsfallet inträffar under arbetstid eller inte.

I Tjänstegrupplivförsäkring ingår

 • Grundbelopp
 • Barntillägg
 • Makeförsäkring
 • Efterskydd

Tjänstegrupplivförsäkring tecknas hos något av försäkringsbolagen Alecta (via Collectum), Bliwa, Folksam, Länsförsäkringar, Movestic, SEB Trygg Liv, SEB Pension och Försäkring, Skandia Liv eller Idun Liv Försäkring.

Grundbelopp

Grundbelopp är ett engångsbelopp som betalas ut till förmånstagare. Beloppet betalas ut med utgångspunkt från den avlidnes ålder. Helt grundbelopp betalas i de fall den avlidne varit anställd för att utföra arbete minst 16 timmar per vecka. Halvt belopp betalas då anställningen varit lägst åtta timmar men mindre än 16 timmar per vecka.

Den försäkrade är vid dödsfallet

Helt grundbelopp i kronor

Halvt grundbelopp i kronor

Under 55 år

289 800

144 900

55 men ej 56 år

265 650

132 825

56 men ej 57 år

241 500

120 750

57 men ej 58 år

217 350

108 675

58 men ej 59 år

193 200

96 600

59 men ej 60 år

169 050

84 525

60 men ej 61 år

144 900

72 450

61 men ej 62 år

120 750

60 375

62 men ej 63 år

96 600

48 300

63 men ej 64 år

72 450

36 225

64 eller däröver

48 300

24 150

 

Förmånstagare

Förmånstagare till grundbeloppet är i tur och ordning enligt försäkringsvillkorens förmånstagarförordnande

 • make/maka, registrerad partner
 • barn, barnbarn, oavsett ålder
 • föräldrar

Ändra förmånstagare

Förmånstagarförordnande måste skrivas och skickas in till Collectum om den försäkrade vill välja annan eller andra personer som förmånstagare än som avses enligt det generella förordnandet enligt ovan. Collectum skickar tillbaka en kopia som bevis på att förordnandet registrerats. Tjänstemän som vill att sambo ska vara förmånstagare måste alltid skriva förordnande. Detta gäller även om gemensamma barn finns.

Förmånstagarförordnandet bör hållas aktuellt, om exempelvis familjeförhållandena ändras. Hos Collectum finns ett förmånstagarregister, som är gemensamt för de försäkringsbolag som meddelar Tjänstegrupplivförsäkring för tjänstemän.

Barntillägg

Barntillägg utges som ett engångsbelopp till barn under 20 år med 0,5-2 prisbasbelopp beroende på barnets ålder.

Makeförsäkring

Om tjänstemannens make/maka, registrerad partner, eller sambo avlider och de har barn under 17 år utges ett engångsbelopp till tjänstemannen från den så kallade makeförsäkringen. Sambo omfattas om det finns gemensamma barn eller om sambon har satts in som förmånstagare till grundbeloppet, även om barnen inte är gemensamma. Förutsättningen är att den avlidna inte själv omfattades av Tjänstegrupplivförsäkring. Beloppen är:

Efterskydd

Försäkringen fortsätter att gälla tre månader efter att anställningen upphör. Om den försäkrade blir arbetslös och söker nytt arbete eller får en ny anställning utan försäkringen förlängs efterskyddet. Efterskyddet gäller lika länge som anställningen har varat, dock längst i 24 månader. Detsamma gäller om den försäkrade är ledig för studier och har rätt till studiestöd eller studiemedel. Vid sjukdom under efterskyddstiden förlängs efterskyddet med lika lång tid. Vid sjukersättning gäller skyddet fram till 65 års ålder.

Beskattning

Beloppet som betalas ut är fritt från inkomstskatt.

Vanliga frågor när en anställd dör

Denna webbplats stöder inte Internet Explorer, var god byt till en annan webbläsare.