Till innehållet
Arbetare

Arbetare

Du som till exempel jobbar i butik, på lager, inom hotell, restaurang, industri, bygg och anläggning.

Fortsätt som arbetare
person framför dator

Tjänsteman

Du som till exempel jobbar med ekonomi, HR, kundvård, är lärare eller ingenjör.

Fortsätt som tjänsteman
portfölj

Arbetsgivare

Du som har anställda med kollektivavtalad tjänstepension och försäkring.

Fortsätt som arbetsgivare

När en anställd ska vara föräldraledig

När en anställd är hemma med en ny liten familjemedlem finns det olika slags ersättningar att få ut. Förutom föräldrapenning från Försäkringskassan kan den anställda få en kompletterande ersättning via jobbet. För arbetare finns försäkringen Föräldrapenningtillägget (FPT).

Gör så här!

Så här hanterar du en anställds föräldraledighet

När ett barn föds eller adopteras in i en anställds familj finns några saker du behöver ha koll på. Vi hjälper dig reda ut vad som gäller genom de här checklistorna.

Arbetare

Berätta för din anställda om Föräldrapenningtillägget (FPT) som hen har genom kollektivavtalet. Försäkringen ger extra pengar till den anställda under föräldraledigheten. 

Sätt dig ner med den anställda och planera tillsammans när föräldraledigheten ska inledas och avslutas. Föräldrapenningtillägget (FTP) ska betalas ut under en sammanhängande ledighetsperiod. Det är därför viktigt att planera vilken föräldraledighetsperiod som anmälan gäller. Den anställda ansöker sedan själv om Föräldrapenningtillägget (FTP) från Afa Försäkring och om föräldrapenning från Försäkringskassan.

När den anställda ansökt om ersättning från Föräldrapenningtillägget (FPT) ska du som arbetsgivare bekräfta hos Afa Försäkring att personen jobbar hos dig.

Du som arbetsgivaren betalar inte in några premier till den anställdas tjänstepensionsförsäkring vid föräldraledighet eller graviditetspenning. När den anställda ansöker om Föräldrapenningtillägget (FPT) så ansöker hen automatiskt om inbetalningen till pensionen från premiebefrielseförsäkringen. Om den anställda inte ansöker om FPT ska hen ansöka om inbetalning till pensionen från premiebefrielseförsäkringen hos Afa Försäkring.

Lönen du betalat din anställda under året ska som vanligt rapporteras till Fora

Tjänstemän

För tjänstemän med försäkring ITP 1:

Sätt dig ner med den anställda och lägg upp en plan med start- och slutdatum för föräldraledigheten.

Fortsätt anmäla den bruttolön du betalar din anställda per månad till Collectum. Det ska du göra även om lönen är 0 kr. Obs! Du ska alltså inte avanmäla den anställda hos Collectum när hen är föräldraledig.

Du som arbetsgivare betalar inte in pengar till din anställdas pension under frånvaron. Premien för ITP 1 betalas automatiskt genom premiebefrielseförsäkringen när den anställda har föräldrapenning eller tillfällig föräldrapenning från Försäkringskassan. Det gäller både vid föräldraledighet och vård av sjukt barn (VAB). 

Påminn den anställda om att ansöka om föräldrapenning hos Försäkringskassan.

Enligt de flesta kollektivavtal för tjänstemän ska arbetsgivaren betala föräldralön, som ger den anställda en extra summa pengar vid föräldraledighet. Kolla med ditt fack- eller arbetsgivarförbund vad som gäller för ditt företag. 

För tjänstemän med försäkring ITP 2:

Sätt dig ner med din anställda och lägg upp en plan med start- och slutdatum för föräldraledigheten.

Du har ingen skyldighet att betala in pengar till den anställdas pension under föräldraledigheten, men Svenskt Näringsliv och PTK rekommenderar dig att göra det i 11 månader. Rapportera till Collectum om du inte ska betala.

Påminn den anställda att ansöka om föräldrapenning hos Försäkringskassan.

Enligt de flesta kollektivavtal för tjänstemän ska arbetsgivaren betala föräldralön, som ger den anställda en extra summa pengar vid föräldraledighet. Kolla med ditt arbetsgivarförbund eller fackförbund vad som gäller för ditt företag. 

Rapportera till Collectum när din anställda kommer tillbaka till jobbet

Fördjupning om föräldraledighet

Anställda arbetare som är föräldralediga kan få en ersättning som heter Föräldrapenningtillägg (FPT). Den kompletterar föräldrapenningen som betalas ut av Försäkringskassan. Här kan du läsa om hur försäkringarna enligt kollektivavtal och lag gäller.

Staplade mynt

Föräldrapenningtillägg FPT för arbetare

Föräldrapenningtillägg (FPT) ger den anställda arbetaren, som är föräldraledig och får föräldrapenning från Försäkringskassan, en kompletterande ersättning. Den anställda kan bara ansöka om föräldrapenningtillägg vid ett tillfälle och för en sammanhängande period. Motsvarande försäkring finns inte för tjänstemän. Föräldrapenningtillägg (FPT) för arbetare administreras av Fora och försäkras i Afa Försäkring.

Vem har rätt till ersättning?

 • Den anställda ska vid barnets födelse eller adoption ha varit anställd i minst tolv månader.
 • Anställningstiden innan företaget tecknat försäkringar med Fora räknas.
 • Den anställda får räkna in anställningstid hos tidigare arbetsgivare som har kollektivavtalade försäkringar.
 • Frånvaro utöver sex månader i följd räknas inte som kvalifikationstid. (Om inte frånvaron beror på sjukdom, hel ledighet med lön eller hel ledighet enligt föräldraledighetslagen).

När har en anställd rätt till försäkringen?

 • En anställd har rätt till ersättning under en sammanhängande föräldraledighetsperiod med föräldrapenning på sjukpenningnivå.
 • Ersättningen betalas ut som längst fram till dess att barnet är 18 månader gammalt.
 • Vid adoption räknas 18 månader från adoptionstillfället.

Ansökan

Utbetalningstid

 • Föräldrapenningtillägget kan betalas ut under maximalt 180 kalenderdagar per födelse eller adoption.
 • Varje ersättningsdag, oavsett om uttaget av allmän föräldrapenning är delvis eller helt, förbrukar en hel dag.
 • Vid anställning i minst 12 månader utbetalas ersättning under maximalt 60 dagar.
 • Vid minst 24 månaders anställning utbetalas ersättning i maximalt 180 dagar.

Ersättningens storlek

 • Ersättningen är 10 % på lönedelar upp till 10 prisbasbelopp.
 • Den är 90 % på lönedelar däröver.
 • Ersättningen är proportionell i förhållande till uttag av föräldrapenning från Försäkringskassan
Barn

Allmän föräldraförsäkring

Föräldraförsäkringen gör det ekonomiskt möjligt för föräldrar att vara hemma med sitt barn i samband med dess födelse och till och med att barnet fyller 12 år. Föräldrapenning betalas ut i sammanlagt 480 dagar per barn.

Föräldrapenning vid barns födelse/adoption

 • Föräldrapenning betalas ut i sammanlagt 480 dagar per barn.
 • Vid tvillingfödsel har föräldrarna rätt att stanna hemma från arbetet i ytterligare 180 dagar.
 • Föräldraförsäkringen är individuell.
 • Föräldrarna kan överlåta dagar till varandra, förutom 90 dagar som är reserverade för vardera föräldern. För barn födda före 2016 gäller endast 60 dagar.
 • En ensamstående förälder har rätt att ta ut hela ledigheten själv.

 Barn födda år 2014 och senare

 • Föräldrapenning kan betalas ut i samband med barns födelse och till och med att barnet fyller tolv år.
 • Huvudparten måste tas ut innan barnet fyller fyra år.
 • Efter att barnet fyllt fyra år kan föräldrapenning betalas ut i högst 96 dagar.

 Barn födda före år 2014

 • Föräldrapenning betalas ut som längst till och med att barnet avslutat första året i grundskolan.
 • Om barnet fyller åtta år efter skolavslutningen kan föräldrapenning tas ut till och med den dagen barnet fyller åtta år.

Nivåer

 • Föräldrapenning kan betalas ut som:
 • Hel ersättning
 • Tre fjärdedels ersättning
 • Halv ersättning
 • En fjärdedels ersättning
 • En åttondels ersättning

 

Rätt till ledighet

Föräldraledighetslagen ger rätt till olika sorters föräldraledighet. Arbetsgivarförbunden hjälper dig som arbetsgivare vid frågor om rätten till ledighet.

Föräldrapenningens storlek

Föräldrapenning beräknas per dag, även för dagar som normalt är arbetsfria. Det finns tre olika ersättningsnivåer.

 1. Sjukpenningnivå – ersättningen motsvarar ca 80 % av inkomsten upp till 10 prisbasbelopp.
 2. Grundnivå – gäller för förälder som har låga inkomster eller inga inkomster. Grundnivån är 250 kronor per dag.
 3. Lägstanivå – gäller för 90 dagar. Lägstanivå är 180 kronor per dag.

Graviditetspenning

Om en kvinna är arbetsoförmögen på grund av graviditet med minst en fjärdedel och om hon inte kan omplaceras till ett mindre ansträngande arbete, har hon rätt till graviditetspenning.

Graviditetspenningen betalas ut längst till och med den elfte dagen före den beräknade förlossningen.

Tillfällig föräldrapenning vid barns födelse

Pappan eller den andra föräldern har rätt till tillfällig föräldrapenning i tio dagar i samband med barns födelse – om föräldern avstår från arbete eller a-kassa. Dagarna ska göra det möjligt att vara med vid förlossningen, lära känna det nya barnet och ta hand om andra barn i familjen.

Mer information

Komplett information och villkor för allmän föräldraförsäkring hittar du hos Försäkringskassan 

Vanliga frågor om föräldraledighet

Denna webbplats stöder inte Internet Explorer, var god byt till en annan webbläsare.