Till innehållet
Arbetare

Arbetare

Du som till exempel jobbar i butik, på lager, inom hotell, restaurang, industri, bygg och anläggning.

Fortsätt som arbetare
person framför dator

Tjänsteman

Du som till exempel jobbar med ekonomi, HR, kundvård, är lärare eller ingenjör.

Fortsätt som tjänsteman
portfölj

Arbetsgivare

Du som har anställda med kollektivavtalad tjänstepension och försäkring.

Fortsätt som arbetsgivare

När en anställd ska gå i pension

Arbetsgivare med kollektivavtal betalar pensionsförsäkringar för de anställda, så kallad tjänstepension. Tjänstepensionen är ett komplement till den allmänna pensionen. För arbetare heter den Avtalspension SAF-LO och för tjänstemän ITP 1 eller ITP 2.

Gör så här!

Så här gör du när en anställd går i pension

När det är dags för en anställd att gå i pension har du som arbetsgivare några saker att tänka på. Använd de här checklistorna!

Arbetare

Förklara för den blivande pensionären att hen själv ska ansöka om pension. Hen ska göra två saker:

 • Den anställda ska ansöka om pension hos Pensionsmyndigheten. Det är de som sköter den allmänna pensionen. Den anställda måste vara över 62 år gammal för att kunna ta ut den.
 • Den anställda ska höra av sig till de bolag som hen har sin tjänstepension från jobbet hos. Oftast hör bolagen av sig till den anställda när hen fyller 65 år. Pensionen för arbetare på företag med kollektivavtal kan tidigast tas ut från 55 års ålder.

När den anställda slutar ska du uppdatera företagets preliminära lönesummor hos Fora. Då får du rätt summa på kommande fakturor.

Slutrapportera sedan den pensionerades lön till Fora under januari året därpå.

Tjänstemän

Förklara för den blivande pensionären att hen själv ska ansöka om pension. Hen ska göra två saker:  

 • Den anställda ska ansöka om pension hos Pensionsmyndigheten. Det är de som sköter den allmänna pensionen. Den anställda måste vara över 62 år gammal för att kunna ta ut den.
 • Den anställda ska höra av sig till de bolag som den anställda har sin pension från jobbet hos. Oftast hör bolagen av sig till den anställda när hen fyller 65 år. Pensionen för tjänstemän på företag med kollektivavtal kan tidigast tas ut från 55 års ålder.

Om den anställda slutat i förtid, alltså innan hen fyllt 65, ska du avsluta försäkringarna för personen. Det gör du hos Collectum. Vid 65 år avslutar Collectum försäkringarna. 

Fördjupning om pension

Här kan du läsa om de anställdas tjänstepensioner. Vi beskriver också den allmänna pensionen som hanteras av Pensionsmyndigheten.

Arbetare

Avtalspension SAF-LO för arbetare

Tjänstepensionen för privatanställda arbetare heter Avtalspension SAF-LO. I tjänstepensionen ingår premiebefrielse och en möjlighet för den anställda att välja efterlevandeskydd. Du som arbetsgivare rapporterar och betalar premierna till Fora.

Premien

 • Premien för Avtalspension SAF-LO är 4,5 % på lönedelar upp till 7,5 inkomstbasbelopp och 30 % på lönedelar därutöver.
 • Premien betalas från och med den månad den anställda fyller 23 år och till och med månaden innan 65 år.

Premiebefrielse

Premiebefrielseförsäkringen innebär att premien till arbetarens tjänstepension och eventuellt familjeskydd betalas av försäkringen, i stället för arbetsgivaren, vid:

 • Sjukdom/olycksfall för tid utöver sjuklöneperioden
 • Föräldrapenning i samband med barns födelse i högst 13 månader
 • Graviditetspenning

Den anställdas val

Arbetaren kan välja sparform och förvaltare samt om återbetalningsskydd och familjeskydd ska ingå. Görs inget val placeras pengarna i en traditionell pensionsförsäkring hos AMF utan återbetalnings- eller familjeskydd. AMF har valts ut av parterna LO och Svenskt Näringsliv för att ta hand om tjänstepensionen åt arbetare som av olika anledningar inte valt pensionsbolag. Förvalsalternativet innebär låga avgifter och goda förutsättningar för bra avkastning - ett tryggt pensionssparande. Valen görs hos Fora och kan ändras under försäkringstiden.

Fora informerar

Fora skickar pensionsbesked till den anställda. Där framgår pensionskapitalet, inbetalda pensionspremier och de val som arbetaren gjort.

Utbetalning av tjänstepensionen

Arbetaren kan ta ut pensionen helt eller delvis, tidigast från 55 års ålder. Pensionen kan utbetalas hela livet eller under en kortare period.

Deltidspension

Inom de flesta branscher har parterna kommit överens om att arbetsgivaren ska betala en premie för deltidspension. Fora administrerar avsättningen till deltidspension.

 

 

person framför dator

ITP 1 för tjänstemän

ITP 1 är en tjänstepension för privatanställda tjänstemän födda 1979 och senare. Nya företag tillämpar normalt ITP 1 för samtliga tjänstemän oavsett ålder. ITP 1 innehåller ålderspension, premiebefrielse och möjlighet för den anställda att välja efterlevandeskydd. Du som arbetsgivare rapporterar och betalar premierna till Collectum.

Ålderspension

 • Premien för ålderspension är 4,5 % på lönedelar upp till 7,5 inkomstbasbelopp och 30 % på lönedelar därutöver.
 • Premien betalas från och med den månad den anställda fyller 25 år till och med månaden innan 65 år.

Pensionsmedförande lön

Den pensionsmedförande lönen för ITP 1 är den utbetalda bruttolönen per månad som rapporteras till Collectum.

Premiebefrielse

Premiebefrielseförsäkringen innebär att premien till tjänstemannens ålderspension och eventuellt familjeskydd betalas av försäkringen, istället för arbetsgivaren, vid:

 • Sjukdom/olycksfall för tid utöver sjuklöneperioden.
 • Föräldrapenning i samband med barns födelse i högst 13 månader.
 • Tillfällig föräldrapenning vid vård av eget barn.

Den anställdas val

Tjänstemannen kan välja sparform och förvaltare samt om återbetalningsskydd och familjeskydd ska ingå. Görs inget val placeras pengarna i en traditionell pensionsförsäkring hos Alecta utan återbetalnings- eller familjeskydd. Alecta har valts ut av parterna PTK och Svenskt Näringsliv för att ta hand om tjänstepensionen åt tjänstemän som av olika anledningar inte valt pensionsbolag. Förvalsalternativet innebär låga avgifter och goda förutsättningar för bra avkastning - ett tryggt pensionssparande. Valen görs hos Collectum och kan ändras under försäkringstiden.

Collectum informerar

Collectum skickar årsbesked till tjänstemannen. Där framgår arbetsgivare, rapporterad lön och även de val som den anställda gjort.

Utbetalning av ålderspension

Tjänstemannen kan ta ut pensionen helt eller delvis, tidigast från 55 års ålder. Pensionen kan utbetalas hela livet eller under en kortare period.

Deltidspension/flexpension

Inom de flesta branscher har parterna kommit överens om att arbetsgivaren ska betala en premie för deltidspension/flexpension. Collectum administrerar avsättningen.

person framför dator

ITP 2 för tjänstemän

Ålderspensionen i ITP 2 består av en förmånsbestämd del och en premiebestämd del, ITPK. ITP 2 kan endast omfatta tjänstemän födda 1978 eller tidigare. Nya företag tillämpar normalt ITP 1 för samtliga tjänstemän oavsett ålder. Du som arbetsgivare rapporterar och betalar premierna till Collectum.

För vem gäller ITP 2?

 • Du som arbetsgivare anmäler tjänstemannen till ITP 2 hos Collectum när den genomsnittliga arbetstiden uppgår till minst åtta timmar per vecka.
 • Tillsvidare- och provanställda anmäls från anställningsmånaden.
 • Visstidsanställda anmäls in efter att de arbetat tre hela kalendermånader i följd. Arbetsgivaren betalar då från anställningsmånaden.

Pensionsmedförande lön

Premierna för ITP 2 beräknas på den lön som rapporteras till Collectum. Den pensionsmedförande lönen beräknas som månadslönen x 12,2 plus rörliga lönedelar med mera.

Pensionsgrundande tjänstetid

För att tjänstemannen ska få maximal ålderspension krävs en tjänstetid på 360 månader (30 år) från 28 års ålder.

Förmånsbestämd ITP 2

Ålderspensionen i ITP 2 är förmånsbestämd. Det innebär att storleken på pensionen är bestämd på förhand, men inte premien. Om tjänstemannen har full tjänstetid och tar ut pensionen resten av livet betalas den ut med följande procenttal av den sista lönen:

Lönedelar inom intervallet (inkomstbasbelopp)

Ålderspension

- 7,5

10 %

7,5 - 20

65 %

20 - 30

32,5 %

Alternativ ITP, så kallad tiotaggarlösning

En anställd med en årslön som överstiger tio inkomstbasbelopp och som är försäkrad i ITP 2 kallas tiotaggare. En arbetsgivare kan komma överens med tjänstemannen, om att tillämpa en annan pensionslösning för lönedelar mellan 7,5 och 30 inkomstbasbelopp. Detta innebär att ITP-planen delvis byts ut mot alternativ ITP, en så kallad tiotaggarlösning.

Alternativ för tiotaggare

Det är arbetsgivaren som avgör om tjänstemannen ska få göra alternativa val.

 • Tjänstemannen stannar kvar i den förmånsbestämda ITP 2.
 • Tjänstemannen övergår helt till ITP 1.

Arbetsgivaren kan erbjuda så kallad alternativ ITP 2 som tjänstemannen kan välja att tacka ja till. Med detta menas att en del av den premie som arbetsgivaren betalar för tjänstemannens ålders- och familjepension kan placeras i ett annat försäkringsbolag. Antingen i ett försäkringsbolag utanför ITP-planen eller som en alternativ ITP via ITPK.

Mer information om alternativ ITP/tiotaggare

 •       Så här administrerar du tiotaggare hos Collectum
 •       Information om alternativ ITP - Alecta

ITPK

Tjänstemannen har även en kompletterande ålderspension, ITPK. För den betalar arbetsgivaren två procent av tjänstemannens lön upp till 30 inkomstbasbelopp. Premien betalas via Collectum.

Den anställdas val - ITPK

Tjänstemannen kan välja sparform och förvaltare samt om återbetalningsskydd och familjeskydd ska ingå. Görs inget val placeras pengarna i en traditionell pensionsförsäkring hos Alecta utan återbetalnings- eller familjeskydd. Alecta har valts ut av parterna PTK och Svenskt Näringsliv för att ta hand om tjänstepensionen åt tjänstemän som av olika anledningar inte valt pensionsbolag. Förvalsalternativet innebär låga avgifter och goda förutsättningar för bra avkastning - ett tryggt pensionssparande. Valen görs hos Collectum och kan ändras under försäkringstiden.

Collectum informerar

Collectum skickar årsbesked till tjänstemannen. Där framgår arbetsgivare, rapporterad lön samt de val som den anställda gjort.

Premiebefrielse

Premiebefrielseförsäkringen innebär att premien till tjänstemannens ålderspension och eventuellt familjeskydd betalas av försäkringen, i stället för arbetsgivaren. Premiebefrielseförsäkringen gäller om tjänstemannen varit sjuk i mer än 90 kalenderdagar i följd eller i mer än sammanlagt 105 kalenderdagar under den senaste 12-månadersperioden. Om tjänstemannen är sjuk till minst 25 % blir du som arbetsgivare helt premiebefriad.

Slutbetalning

Tjänsteman som slutar sin anställning för att gå i pension, tidigast från månaden efter 62 år, kan få pensionen slutbetald via kollektiva medel. Detta gäller inte de tjänstemän som valt alternativ ITP.

Utbetalning av ålderspension

Tjänstemannen kan ta ut pensionen helt eller delvis, tidigast från 55 års ålder. Pensionen kan utbetalas hela livet eller under en kortare period.

Deltidspension/flexpension

Inom de flesta branscher har parterna kommit överens om att arbetsgivaren ska betala en premie för deltidspension/flexpension. Collectum administrerar avsättningen.

uppdelad triangel

Allmän pension

Den allmänna pensionen är den statliga pension som Pensionsmyndigheten ansvarar för. Alla som arbetat eller bott i Sverige får allmän pension. En av grundtankarna i pensionssystemet är att pensionerna ska finansieras av arbetsgivarna och löntagarna gemensamt via arbetsgivaravgifter och skatt.

Den allmänna pensionen

Den allmänna pensionen består av:

 • Inkomstpension
 • Premiepension
 • Tilläggspension
 • Garantipension

Varje år skickar Pensionsmyndigheten ut ett orange kuvert som innehåller information om hur mycket den anställda hittills har tjänat ihop till sin allmänna pension.

Livsinkomst

I den allmänna pensionen är livsinkomsten viktig. Det finns ingen nedre eller övre åldersgräns för att tjäna in pension i det allmänna systemet. Alla förvärvsinkomster, ersättningar från social- och arbetslöshetsförsäkringarna samt pensionsgrundande belopp ger pensionsrätt. Pensionsrätt tjänas in när inkomsterna överstiger 42,3 % av prisbasbeloppet och räknas då från första kronan.

Inkomstpension, premiepension och garantipension

 • Varje år avsätts 18,5 % av den pensionsgrundande inkomsten (lön och andra skattepliktiga ersättningar upp till 7,5 inkomstbasbelopp) till den allmänna pensionen
 • Den största delen, 16 %, går till inkomstpensionen
 • Resterande mindre del, 2,5 %, går till premiepensionen
 • Garantipension får den som haft låg eller ingen inkomst.

 

Tilläggspension

Rätt till tilläggspension har i princip alla förvärvsarbetande födda före 1954. Tilläggspensionen betalas ut i 20-delar beroende på när individen är född.

Pensionsålder

Ansökan om inkomst- och/eller premiepension görs hos Pensionsmyndigheten och kan göras tidigast från 62 års ålder. 

Pensionen är livsvarig och kan tas ut som 1/1, 3/4, 1/2 eller 1/4. Inkomst- och premiepensionen behöver inte tas ut i samma andelar. Enligt lag har den anställda rätt att arbeta till 68 års ålder. Det går bra att arbeta och samtidigt ta ut allmän ålderspension.

Mer information

Läs mer om allmän pension hos Pensionsmyndigheten.

Vanliga frågor om tjänstepension

Denna webbplats stöder inte Internet Explorer, var god byt till en annan webbläsare.