Till innehållet
Arbetare

Arbetare

Du som till exempel jobbar i butik, på lager, inom hotell, restaurang, industri, bygg och anläggning.

Fortsätt som arbetare
person framför dator

Tjänsteman

Du som till exempel jobbar med ekonomi, HR, kundvård, är lärare eller ingenjör.

Fortsätt som tjänsteman
portfölj

Arbetsgivare

Du som har anställda med kollektivavtalad tjänstepension och försäkring.

Fortsätt som arbetsgivare

Dina anställdas pension - tjänstemän

Den pension som tjänstemän på privata företag med kollektivavtal ska ha via jobbet heter ITP. Den är framförhandlad av PTK och Svenskt Näringsliv och avtalet innehåller två delar – ITP 1 och ITP 2. ITP 1 gäller för tjänstemän födda 1979 eller senare. ITP 2 gäller för tjänstemän födda 1978 eller tidigare. Nya företag tillämpar normalt ITP 1 för samtliga tjänstemän oavsett ålder. Vilket av alternativen som gäller framgår av försäkringsavtalet som företaget tecknat hos Collectum.

ITP 1

ITP 1, premiebestämd ålderspension, gäller egentligen för tjänstemän födda 1979 eller senare. Men de flesta nya företag väljer att använda ITP 1 för alla sina tjänstemän – oavsett ålder. Att pensionen är premiebestämd betyder att summan du som arbetsgivare betalar in är bestämd i förväg, men inte storleken på pensionen. Summan du betalar in är en viss procent av den anställdas lön. Den anställda kan själv välja hur och var hens pensionspengar ska sparas. Hen kan också välja att lägga till återbetalningsskydd och familjeskydd som ger familjen pengar om hen skulle dö.

ITP 1 innehåller:

  • Ålderspension – pengar den anställda får ut som pensionär.
  • ITP Sjukpension – möjlighet till ersättning om den anställda blir sjuk.
  • Premiebefrielseförsäkring – pengarna fortsätter betalas in till pensionen om en anställd blir sjukskriven en längre tid eller är föräldraledig.

ITP 2

ITP 2, förmånsbestämd ålderspension, gäller för tjänstemän som är födda 1978 eller tidigare. Förmånsbestämd betyder att storleken på pensionen är bestämd i förväg, men inte summan du som arbetsgivare betalar in. Den mindre delen av ITP 2 heter ITPK, och där är däremot summan du betalar förbestämd. För ITPK väljer den anställda själv hur och var pengarna ska sparas. Hen kan också välja att lägga till återbetalningsskydd och familjeskydd eller återbetalningsskydd som ger familjen pengar om hen skulle dö.

ITP 2 innehåller:

  • Ålderspension – pengar den anställda får ut som pensionär.
  • ITP Sjukpension – möjlighet till ersättning om den anställda blir sjuk.
  • Familjepension – pengar betalas ut månadsvis till familjen om den anställda dör.
  • Premiebefrielseförsäkring – pengarna fortsätter betalas in till pensionen om en anställd blir sjukskriven en längre tid.

Collectum - valcentral och administratör

Collectum är länken mellan arbetsgivarna, tjänstemännen och de försäkringsbolag som pengarna finns hos.

Behålla annan lösning än ITP

Om du som arbetsgivare tecknat annan tjänstepension för dina anställda innan företaget skaffat kollektivavtal har du möjlighet att erbjuda dina anställda tjänstemän att behålla nuvarande försäkringar. I så fall ska du skicka in en anmälan om avstående till Collectum. Detta är endast möjligt vid inträdet i kollektivavtalet och ska göras inom 6 månader. 

Egenföretagare och företagets vd

Du har ingen skyldighet att teckna ITP för egenföretagare eller VD, men de kan omfattas och det är vanligt och viktigt att företagen tecknar en försäkringslösning även för dessa. Här finns mer information att läsa!

Avtalats rådgivningstjänst

Det kan vara klurigt för de anställda att veta vilka val man ska göra kring sin tjänstepension. Vår digitala rådgivningstjänst hjälper de som har ITP att få ordning på sina val. De råd som den anställda får utgår från hens behov och är helt kostnadsfria. Tipsa gärna de anställda tjänstemännen om rådgivningstjänsten!

 

 

Denna webbplats stöder inte Internet Explorer, var god byt till en annan webbläsare.