Till innehållet
Logga in

Förändringar i de kollektivavtalade försäkringarna

I juni 2023 beslutade parterna Svenskt Näringsliv, LO och PTK om förändringar som bland annat innebär att åldersgränsen höjs från 65 till 66 år i flera försäkringar. Genom överenskommelsen sker en anpassning till de höjda åldersgränserna i det allmänna socialförsäkringssystemet.

Sammanställning över förändringarna

En del av förändringarna gäller retroaktivt från den 1 januari 2023, andra gäller från den 1 juli 2023. I nuläget innebär det inte någon ökad kostnad för arbetsgivare.

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA)

Förändringarna gäller från 1 januari 2023, och omfattar även pågående försäkringsärenden som beviljats ersättning före 2023. Förändringarna gäller inte för anställda som fyllt 65 år senast den 31 december 2022.

 • När den anställda fyller 66 år reduceras livräntan till hälften. (Tidigare 65 år.)
 • Arbetssjukdom ska ha visat sig innan den anställda fyllt 66 år. (Tidigare 65 år.)

Förändring som gäller försäkringsfall som sker eller visar sig från 1 juli 2023.

 • Den reducerade livräntan beräknas enligt skadeståndsrättsliga regler.  (Tidigare reducerades livräntan enligt schablon till hälften).

Avtalsgruppsjukförsäkring (AGS) för arbetare

Förändringar som gäller från 1 januari 2023, gäller även för pågående försäkringsärenden som beviljats ersättning före 2023. Förändringarna gäller inte för anställda som fyllt 65 år senast den 31 december 2022.

 • Den anställda kan ha rätt till ersättning till och med månaden innan hen fyller 66 år. (Tidigare 65 år).

Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) för arbetare, avtal Svenskt Näringsliv-LO

Förändringar gäller från 1 juli 2023. De gäller inte anställda som fyllt 65 år senast 30 juni 2023.

 • Förmåner från TGL gäller om anställd inte fyllt 66 år innan dödsfallet. (Tidigare 65 år).
 • Om den anställda fortsätter jobba efter 66 år kan TGL fortsätta gälla. (Tidigare 65 år).
 • Efterskydd gäller längst till dess den anställda fyllt 66 år. (Tidigare 65 år).
 • Som en konsekvens av åldershöjningen till 66 år har även vissa åldersgränser som används vid beräkning av försäkringsbelopp höjts med ett år.
 • Rätten till begravningshjälp gäller om den avlidna makan/maken, registrerade partnern eller sambon inte fyllt 66 år. (Tidigare 65 år).

Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) för tjänstemän, avtal Svenskt Näringsliv-PTK

Förändringarna gäller från 1 juli 2023. De gäller inte för anställda som fyllt 65 år senast den 30 juni 2023.

 • Efterskyddet kan gälla som längst till 66 år. (Tidigare var det 66 år för anställda med ITP 1 och 65 år för anställda med ITP 2).

ITP för tjänstemän vid utlandstjänstgöring

Förändringarna gäller från 1 juli 2023. De gäller inte anställda som fyllt 65 år senast 30 juni 2023.

 • Pensionsavgift vid förlust av allmän pension vid utlandstjänstgöring gäller till månaden innan den anställda fyller 66. (Tidigare 65 år).
 • Efterlevandepension vid utlandstjänstgöring gäller som längst till och med månaden innan den anställda fyller 66 år. ( Tidigare 65 år).
 • Efterlevandepensionen fortsätter att gälla även om premien för ITP utland upphör före 66 år, dock längst till månaden innan tjänstemannen fyller 66 år. (Tidigare 65 år).

Huvudavtalet om trygghet, omställning och anställningsskydd (Svenskt Näringsliv-PTK)

Förändringarna gäller från 1 januari 2023 och gäller även pågående ärenden som beviljats förmåner enligt huvudavtalet innan 1 januari 2023. Det gäller inte för anställda som fyllt 65 år senast 31 december 2022.

 • Omställningsstöd och kompetensstöd kan beviljas till och med månaden före den anställda fyller 66 år. (Tidigare 65 år).
 • Kompletterande arbetslöshetsersättning kan beviljas till och med månaden före den anställda fyller 66 år. (Tidigare 65 år).
 • Avgångsersättning (AGE) kan beviljas till och med månaden före den anställda fyller 66 år.

Denna webbplats stöder inte Internet Explorer, var god byt till en annan webbläsare.