Till innehållet
Logga in

Avtalats klagomålshantering

För oss är du som kund viktig och vi vill att du ska vara nöjd. Om det har uppstått problem och du har blivit missnöjd vill vi gärna att du vänder dig till oss.

Vill du lämna ett klagomål?

Är du missnöjd kan du lämna ett klagomål, till exempel om hur vi har hanterat ditt ärende eller rådgivning som du fått i Avtalats rådgivningstjänst. Det är kostnadsfritt att lämna klagomål till oss.

Med klagomål avses att en kund, eller någon annan som är direkt berörd av vår verksamhet, framför ett konkret missnöje i ett enskilt fall.

Allmänna synpunkter och generellt missnöje, samt missnöje av ringa betydelse för användaren, är däremot inte att anse som ett klagomål.

Här nedan beskriver vi vår klagomålsprocess och vad du kan göra om du har ett klagomål.

Så här lämnar du ett klagomål

Du kan lämna ditt klagomål till Avtalat via e-post, brev eller telefon:

E-post: klagomal@avtalat.se

Postadress:
Avtalat Klagomålsansvarig
Box 543
101 30 Stockholm

Telefon:
Kundservice 0770-16 10 00

För att vi ska kunna behandla ditt klagomål på bästa sätt så behöver vi information från dig:

  • Dina kontaktuppgifter
  • Orsaken till missnöjet
  • Eventuellt önskat resultat

Om du behöver hjälp är du alltid välkommen att kontakta vår kundservice på 0770-16 10 00.

Ansvarig för klagomål hos Avtalat

Vår klagomålsansvarige heter Sara Albertsson. Du är välkommen att kontakta vår klagomålsansvarige som säkerställer att du får ditt ärende prövat på ett objektivt och korrekt sätt. Du kan komma i kontakt med klagomålsansvarig via e-post: klagomal@avtalat.se

Så hanterar vi ett klagomål

Avtalat ska behandla ett inkommet klagomål snabbt, effektivt och korrekt. Om vi inte kan lämna ett svar till dig inom 14 dagar får du ett besked om orsaken till fördröjningen och när du kan förvänta dig att få ett svar på klagomålet.

Om vi inte kan tillmötesgå ett klagomål lämnar vi alltid en motivering till varför. Du har alltid rätt att få beslutet skriftligt om du önskar det.

Om du fortfarande inte är nöjd

Prövningsmöjligheter

Om du inte är nöjd med Avtalats beslut i ett klagomålsärende kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden eller allmän domstol för att få ditt ärende prövat.

Allmänna reklamationsnämnden
Box 174
101 23 Stockholm

08-508 860 00
www.arn.se

Rättslig prövning i allmän domstol

Information om de allmänna domstolarna hittar du på www.domstol.se.

Allmän hjälp och vägledning

Det går också bra att vända sig till Konsumenternas försäkringsbyrå och Konsumenternas bank- och finansbyrå. De ger opartisk information och vägledning utan kostnad till privatpersoner. Det går också att vända sig till Konsumentverkets ”Hallå Konsument” för upplysningar. Slutligen kan även den kommunala konsumentvägledningen lämna råd och upplysningar.

Konsumenternas försäkringsbyrå
Box 24215
Karlavägen 108
104 51 Stockholm

0200-22 58 00
www.konsumenternas.se

Konsumenternas bank- och finansbyrå
Box 24215
Karlavägen 108
104 51 Stockholm

0200-22 58 00
www.konsumenternas.se

Hallå konsument
Box 48
651 02 Karlstad

0771-525 525
info@hallakonsument.se
www.hallakonsument.se

Kommunal konsumentvägledare

Allmän hjälp med råd i enskilda tvister och ärenden kan du få hos konsumentvägledaren i din kommun. Dessa arbetare i nära kontakt med Konsumentverket. Du kan läsa mer på www.konsumentverket.se.

Klagomål rörande försäkringsdistribution och rådgivning

Avtalat är anslutet till InsureSec. En organisation vars syfte är att verka för att öka kvalitén och kundnyttan i rådgivning och distribution av försäkringar i Sverige med hjälp av regelverk, disciplinnämnd samt kriterier för kompetens och kunskapstester. Som användare av Avtalats rådgivningstjänst har du därför även möjlighet att vända dig direkt till InsureSec med klagomål som rör rådgivningstjänsten.


InsureSec
08-410 415 75
info@insuresec.se
www.insuresec.se

Avtalats personuppgiftsbehandling

Du har alltid rätt att framföra klagomål på hur vi hanterar dina personuppgifter. Om du är missnöjd kan du kan lämna in ett klagomål till oss via vårt dataskyddsombud via e-post: personuppgiftsansvarig@avtalat.se.
Du har även alltid rätt att lämna in ett klagomål direkt till tillsynsmyndigheten (IMY).

08-657 61 00
www.imy.se

Denna webbplats stöder inte Internet Explorer, var god byt till en annan webbläsare.