Till innehållet

Fribrev pension - vad är det?

Ett fribrev är en försäkring som det inte görs några nya premieinbetalningar till. Det kan till exempel handla om en tjänstepensionsförsäkring efter att du har slutat på ditt jobb.

Du kan ha ett eller flera fribrev, antingen i form av tjänstepension från en tidigare arbetsgivare eller från att du tidigare pensionssparat privat. Din försäkring läggs då i fribrev och din framtida pension bygger på de premier som redan har betalats in och hur försäkringens värde förändras. 

Om du börjat planera för att gå i pension är det bra att kolla upp när fribrevet börjar betalas ut. Om du vill ändra tidpunkten för utbetalning, se till att göra det innan försäkringen börjar betalas ut. En del börjar betalas ut per automatik när du fyller 65 år. När försäkringen börjat betalas ut brukar det inte gå att stoppa utbetalningen.

Det är vanligt att ha tjänstepensioner från flera olika arbetsgivare och att det finns ett eller flera gamla privata pensionssparanden. 2016 slopades avdragsrätten i privat pensionsförsäkring, vilket har gjort att många har privata pensionsförsäkringar i fribrev.

Denna webbplats stöder inte Internet Explorer, var god byt till en annan webbläsare.