Till innehållet
Logga in

Din ekonomi, begrepp

Total månadsinkomst

En sammanräkning av de uppgifter om lön vi inhämtat från valcentralen Collectum samt de uppgifter om inkomst som du själv kompletterat med.

Skatt

Baserat på sin inkomst har vi gjort en beräkning av hur mycket du betalar i skatt varje månad. Det kan skilja sig några kronor från din faktiska skatteutgift eftersom vi inte tagit hänsyn till var i landet du bor, och därmed inte har full kännedom om vilken kommunal skattesats som gäller för dig.

Bidrag

En sammanräkning av de bidrag som du angivit att erhåller eller betalar varje månad.

Disponibel inkomst

Det belopp som du har i plånboken efter att lönen och eventuella bidrag utbetalts och skatten är dragen.

Konsumtion

Konsumtionen är i utgångsläget ställd så att det inte finns något över i plånboken varje månad. Om detta inte stämmer ändrar du antingen det angivna beloppet för konsumtion eller den sista raden i sammanställningen, din buffert. Ditt hushålls konsumtion använder vi i rådgivningen för efterlevandeskydd när vi beräknar och rekommenderar storlek på skydd.

Sparande och amortering

Baserat på uppgifter som du fyllt i tidigare i rådgivningen visas en sammanställning av ditt sparande och amortering.

Buffert

När alla räkningar är betalade och avsättning till sparande och amortering är genomförda är det så här mycket över i plånboken varje månad.

Denna webbplats stöder inte Internet Explorer, var god byt till en annan webbläsare.