Till innehållet

Din partners ekonomi, sammanställning

Nu har vi tillräckligt med information om din partners privatekonomi för att kunna göra en sammanställning. Det mesta i kalkylen vet vi eftersom du tidigare har lämnat en mängd uppgifter om din partners ekonomi.

Det är viktigt att du granskar om uppställningen stämmer överens med just din partners situation. Du kan börja med att titta på om beloppet som står på raden för "Buffert" stämmer överens med din partners situation. 0 kr i "Buffert" är utgångspunkten tills du justerat beloppet. Om eller när du ändrar beloppet för "Buffert", kommer din ändring att påverka beloppet för "Konsumtion". Din partners buffert kan i många fall vara det belopp som genomsnittligt återstår när det är dags för nästa löneutbetalning.

Om din partner följer en strikt budget för sin privatekonomi kan du istället ange det belopp din partner anser ska stå på raden för "Konsumtion". Då kommer istället din ändring att påverka beloppet för "Buffert".

Notera att beloppet för "Buffert" kan vara ett negativt värde. Så kan t.ex. vara fallet om din partner delvis lever på t.ex. sparpengar, ett arv eller pengar din partner erhållit när hon eller han sålt någon egendom hon eller han tidigare haft.

Denna webbplats stöder inte Internet Explorer, var god byt till en annan webbläsare.