Till innehållet

Din partners övriga tillgångar

I det här steget handlar det om att göra en uppräkning av din partners övriga tillgångar med ett ekonomiskt värde. Informationen som ska lämnas i det här steget är av fyra slag: en beskrivning, ett värde, ett lånebelopp och en amortering. Dessa begrepp förklaras nedan.

Beskrivning

En beskrivning av tillgången, t.ex. "Frimärkssamlingen" eller "Veteranbilen", så att den går att skilja från andra tillgångar.

Värde

Ange det marknadsvärde du tror att tillgången har just nu. Marknadsvärde är det värde som du tror att en försäljning skulle inbringa.

Lånebelopp

Om tillgången är belånad så anger du här hur stor den aktuella skulden, eller lånet, är. Ett ungefärligt belopp är tillräckligt. Om flera lån finns på samma tillgång är det viktigt att dessa summeras på ett korrekt sätt. Ett tips kan vara att logga in på din partners internetbank eller det låneinstitut där kan du hitta aktuella uppgifter om hur stort lån din partner har på tillgången.

Amortering

Amorterar din partner på det lån hon eller han eventuellt har på den aktuella tillgången? Om ja, i så fall ange hur mycket din partner amorterar per månad.

Denna webbplats stöder inte Internet Explorer, var god byt till en annan webbläsare.