Till innehållet
Logga in

Din partners sparformer, kapitalförsäkring, begrepp

Kapitalförsäkring

Kapitalförsäkring är en benämning på själva sparprodukten – din partner kan se det som ett skal där hon eller han som sparare har möjlighet att placera i en rad underliggande placeringar, eller tillgångar, såsom fonder och aktier. Vid sparande i kapitalförsäkring betalar din partner inte skatt för kapitalvinster och får därför inte dra av förluster. Istället betalar din partner en avkastningsskatt, som dras varje kvartal. Ett återbetalningsskydd innebär att din partners efterlevande får ta del av det återstående kapitalet i den här försäkringen om hon eller han dör.

Denna webbplats stöder inte Internet Explorer, var god byt till en annan webbläsare.