Till innehållet
Logga in

Din partners sparformer, värdepappersdepå, begrepp

Värdepappersdepå

Depå är en benämning på själva sparprodukten – din partner kan se det som ett skal där hon eller han som sparare har möjlighet att placera i en rad underliggande placeringar eller tillgångar såsom fonder och aktier. I en vanlig depå betalar man skatt på inkomst av kapital på vinster som uppkommer vid försäljning av aktier och fonder. Eventuella förluster vid försäljning av värdepapper är avdragsgilla i deklarationen. Det institut där din partner har depån, ofta hos en bank, sammanställer årligen din partners fond- och aktieaffärer och skickar dessa uppgifter till Skatteverket. Din partner behöver endast kontrollera de förtryckta uppgifterna i sin deklaration.

Denna webbplats stöder inte Internet Explorer, var god byt till en annan webbläsare.