Till innehållet
Logga in

Din partners tillgångar, begrepp: övrigt

Beskrivning

Benämning av tillgången – tex. "Bilen" eller "Fina tavlan"

Värde

Ange vad du tror att tillgången är värd just nu.

Enskild egendom

Enskild egendom ingår inte i en bodelning, utan är makans eller makens personliga.

Totalt lånebelopp

Om tillgången är belånad anger du hur stort lån din partner har kvar att betala på den. Ett tips kan vara att ni loggar på er internetbank eller låneinstitut där kan ni hitta aktuella uppgifter om hur stort lån hen har på tillgången.

Månadsamortering

Det belopp din partner betalar av på skulden för tillgången varje månad. Genom att logga in på internetbank eller låneinstitut kan ni hitta aktuella uppgifter om hur mycket din partner amorterar.

Ränta

För att veta hur stora månadskostnader din partner har behöver vi veta vilken räntan hen har i dagsläget på den här tillgången.

Denna webbplats stöder inte Internet Explorer, var god byt till en annan webbläsare.