Till innehållet
Logga in

Dina bidrag, begrepp

Bostadsbidrag

Bostadsbidrag är ett bidrag som kan betalas ut av Försäkringskassan om en familj behöver hjälp att betala hyra eller andra månadsavgifter för sitt boende. Om du är osäker på om du får bostadsbidrag, eller hur mycket du erhåller kan du logga in på Försäkringskassans webbplats.

Vårdbidrag

En förälder som har extra arbete eller kostnader för ett barn som är sjukt eller har en funktionsnedsättning kan få vårdbidrag. Extra arbete och extra kostnader bedöms i förhållande till friska barn i motsvarande ålder. Exempel på extra kostnader är kostnader för läkemedel, vård, tvätt och slitage av kläder. Det kan också vara utgifter för hjälpmedel, särskild mat eller resor av olika slag.

Barnbidrag

Om du tidigare angivit att du har barn och något vårdnadsansvar för detta har vi här beräknat hur stor din andel av bidraget är varje månad.

Underhållsbidrag

Underhållsbidrag är pengar som du ska betala till den föräldern där ditt barn bor. Underhållsbidraget ska användas till barnets boende, mat och fritidsintressen. Om du har ensam vårdnad om ditt barn och erhåller underhållsbidrag ska du fylla i det här. Om du har ett barn som någon annan har ensam vårdnad om ska du här ange om du månatligen betalar för underhåll.

Denna webbplats stöder inte Internet Explorer, var god byt till en annan webbläsare.