Till innehållet

Dina fastigheter

Här ska du komplettera informationen med den eller de bostäder eller fastigheter som du har utöver ditt primärboende. Informationen som ska lämnas i det här steget är av fem slag: en beskrivning, ett marknadsvärde, din andel, lånebelopp och din låneandel. Dess begrepp förklaras nedan.

Beskrivning

En beskrivning av bostaden eller fastigheten, t.ex. "Vemdalen" eller "Sommarstället", så att den går att skilja från andra tillgångar.

Marknadsvärde

Ange det marknadsvärde du tror att tillgången har just nu. Marknadsvärde är det värde som du tror att en försäljning skulle inbringa. I de flesta fall är marknadsvärdet högre än det s.k. taxeringsvärdet som är det värde som ligger till grund för fastighetsskatt som belöper på fast egendom.

Din andel

Här anger du i procent den del av bostaden eller fastigheten som du äger. Äger du hela skriver du 100 %.

Lånebelopp

Om bostaden eller fastigheten är belånad så anger du här hur stor den aktuella skulden, eller lånet, är. Ett ungefärligt belopp är tillräckligt. Om flera lån finns på samma bostad eller fastighet är det viktigt att dessa summeras på ett korrekt sätt. Ett tips kan vara att logga in på din internetbank eller det låneinstitut där kan du hitta aktuella uppgifter om hur stort lån du har på tillgången.

Din låneandel

Här anger du i procent den del av lånet på bostaden eller fastigheten som du ansvarar för. Ansvarar du för hela lånet skriver du 100 %.

Denna webbplats stöder inte Internet Explorer, var god byt till en annan webbläsare.