Till innehållet
Logga in

Dina tillgångar, begrepp

Finansiella tillgångar

Det är vårt samlingsbegrepp för olika former av sparande. Det kan vara allt från pengar på bankkonto till särskilda investeringar i olika värdepapper. Du behöver inte ha detaljkännedom om hur dina olika typer av sparande benämns – vi försöker hjälpa dig att fylla i uppgifterna så korrekt som möjligt.

Bank

Pengar på bankkonto eller liknande som är insatta efter att du redan skattat för pengarna.

Kapitalförsäkring

Kapitalförsäkring är en benämning av själva sparprodukten – du kan se det som ett skal där du som sparare har möjlighet att placera i en rad underliggande placeringar såsom fonder och aktier. Vid sparande i kapitalförsäkring betalar du inte skatt för kapitalvinster och du får därför inte dra av förluster. Istället betalar du en avkastningsskatt, som dras varje kvartal.

Investeringsparkonto (ISK)

ISK är en benämning av själva sparprodukten – du kan se det som ett skal där du som sparare har möjlighet att placera i en rad underliggande placeringar såsom fonder och aktier. Tillgångar som förvaras på kontot schablonbeskattas. Det innebär att värdet på tillgångarna årligen kommer att beskattas, oavsett om du gör vinst eller förlust på tillgångarna på kontot.

Värdepappersdepå

Depå är en benämning av själva sparprodukten – du kan se det som ett skal där du som sparare ha möjlighet att placera i en rad underliggande placeringar såsom fonder och aktier. I en vanlig depå betalar man kapitalskatt på 30 % på vinster som uppkommer vid försäljning av aktier och fonder. Eventuella förluster vid försäljning av värdepapper är avdragsgilla i deklarationen.

Fastighet

Här anger du om du äger några fastigheter utöver primärboendet. Det kan röra sig om exempelvis fritidshus, andelslägenhet eller annan fastighet som äger helt eller till del.

Övrigt

Här avses andra fysiska tillgångar av värde som du äger helt eller till del. Det kan röra sig om bil, båt, värdefulla möbler etc.

Denna webbplats stöder inte Internet Explorer, var god byt till en annan webbläsare.