Till innehållet

Ditt boende, begrepp bostadsrätt

Marknadsvärde

Ange hur mycket du tror att du skulle få för din bostad om du sålde den idag. Notera att du inte behöver veta det exakta värdet på din bostad, ett ungefärligt värde är fullt tillräckligt. Om du nyligen genomfört en värdering av bostaden kan du använda den som underlag.

Avgift per månad

Ange hur stor avgift du betalar till bostadsrättsföreningen varje månad. Avgiften finansierar föreningens samlade kostnader för t.ex. fastighetsskötsel, reparationer, uppvärmning, sophämtning, administration och föreningens räntekostnader. Beloppet benämns ibland som årsavgift.

Driftskostnader

För dig som bor i bostadsrätt betalas oftast merparten av underhållet via den månatliga avgiften till bostadsrättsföreningen. Till driftskostnader hör sådana kostnader som inte ingår i den avgiften – exempelvis el, försäkring och i vissa fall TV/bredband.

Ägarandel

Hur stor del av bostaden äger du? Tänk på att andelen du äger kan skilja sig åt från andelen av bostadslånet för lägenheten som du står för. – exempelvis el, försäkring och i vissa fall TV/bredband.

Denna webbplats stöder inte Internet Explorer, var god byt till en annan webbläsare.