Till innehållet

Ditt boende, begrepp villa eller radhus

Marknadsvärde

Ange hur mycket du tror att du skulle få för din bostad om du sålde den idag. Notera att du inte behöver veta det exakta värdet på din bostad, ett ungefärligt värde är fullt tillräckligt. Om du nyligen genomfört en värdering av bostaden kan du använda den som underlag.

Driftskostnad

Ange hur stora driftkostnader du betalar för ditt hus per år. Normalt ingår uppvärmning, el, vatten/avlopp, sotning, väg- & samfällighetsavgifter, sophämtning, försäkring och eventuellt övriga kostnader i detta belopp.

Ägarandel

Hur stor del av bostaden äger du? Tänk på att andelen du äger kan skilja sig åt från andelen av bostadslånet för lägenheten som du står för.

Denna webbplats stöder inte Internet Explorer, var god byt till en annan webbläsare.