Till innehållet

Ditt efterlevandeskydd, begrepp: gruppförsäkring

Gruppförsäkring

Ett samlingsnamn för försäkringar som tecknas inom en särskild grupp såsom fackförening, arbetsplats, idrottsförening mm.

Försäkringsbelopp

I fältet fyller du i hur stor livförsäkring du tecknat. Det kan uttryckas i antingen kronor eller prisbasbelopp.

Utbetalningstid

Den här typen av försäkring betalas antingen ut som ett engångsbelopp eller som en löpande ersättning till dina efterlevande. Alltså en större utbetalning i nära anslutning till dödsfallet eller som en månadsvis utbetalning till efterlevande under en viss period. Utbetalningen beskattas inte av beskattas inte av den eller de efterlevande som får pengarna.

Försäkringsgivare

Ange i vilken bank eller försäkringsbolag du tecknat försäkringen. Syftet är att du enkelt ska kunna känna igen försäkringen i vår lista över dina efterlevandeskydd.

Försäkringsnummer

Alla försäkringar har ett unikt identitetsnummer, kallat försäkringsnummer. Om du fyller i försäkringsnumret kan vi kontrollera att vi redan inte har kännedom om försäkringen.  

Denna webbplats stöder inte Internet Explorer, var god byt till en annan webbläsare.